Langdurig verzuim

Eén verzuimdag kost al snel €250 dus niets doen is bij langdurig verzuim geen optie. ArboNed richt zich op een zo snel en verantwoord mogelijke re-integratie waarbij de mogelijkheden voor re-integratie een cruciale rol spelen. 

Wat doet ArboNed bij langdurig verzuim?

Na de ziekmelding van uw werknemer, neemt onze re-integratie- en preventieadviseur contact op met u als werkgever. Tijdens dat telefoongesprek worden de noodzakelijke vervolgacties besproken. Nadat u bij uiterlijk 6 weken verzuim, de probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts heeft ontvangen, neemt de re-integratie- en preventieadviseur weer contact met u op. U bespreekt de terugkoppeling van de bedrijfsarts en krijgt advies over het verdere verzuimtraject, onder andere wat u moet doen met het plan van aanpak.

Bij een half jaar verzuim evalueert de re-integratie- en preventieadviseur de tot dat moment bereikte resultaten. Deze resultaten bespreekt hij met uw bedrijfsarts en zo nodig met de arbeidsdeskundige en/of bedrijfsmaatschappelijk werker. Na dit interne overleg neemt hij contact met u op om het vervolg met u door te spreken.

Rond de 42ste week ontvangt u de eerstejaarsevaluatie van de bedrijfsarts, zodat deze rapportage goed aansluit bij uw eerstejaarsevaluatie die u met uw werknemer uitvoert. Ook op dat moment neemt de re-integratie- en preventieadviseur contact met u op om u te voorzien van adviezen.

Re-integratie onderzoek en arbeidsdeskundige check

Is er na 18 weken nog geen concrete datum voor werkhervatting gesteld of verloopt het herstel niet conform de afspraken in het plan van aanpak? Dan voert ArboNed een multidisciplinaire check uit. De arbeidsdeskundigen van ArboNed verrichten de re-integratie-onderzoeken. Voor diverse klanten en brancheorganisaties hebben wij de inhoud van het onderzoek afgestemd op hun specifieke behoefte. Lees meer over arbeidsdeskundig advies.

Hulp bij psychische klachten

Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door stress. Een werknemer met een burn-out zit gemiddeld 8 maanden thuis. ArboNed is gespecialiseerd in psychisch verzuim. Onze unieke, vernieuwende aanpak heeft bewezen dat het psychisch verzuim met gemiddeld 20 tot 25 dagen kan worden verlaagd als de juiste interventie direct wordt ingezet.

Proactief lang verzuim voorkomen

Vraagt uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aan? Dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Bij frequent verzuim nemen wij daarom altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen