Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download de checklist

checklist corona

Veilig en gezond werken, altijd

Hoe pakt u dat aan, een veilig bedrijf in tijden van corona? Onze checklist biedt u een praktisch eerste handvat. Heeft uw organisatie een plan? Zijn de maatregelen afgestemd met uw werknemers? Is duidelijk wat uw werknemers en de leidinggevenden nodig hebben in deze tijd? Zijn de werkplekken 'coronaproof'? Vink af wat u binnen uw bedrijf al heeft geregeld en ga aan de slag met de overige punten.

Aan de slag met de checklist

Zeker van een veilige en gezonde werkplek?

Gebruik de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van aanpak als handvat voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook in tijden van corona. Schrijf u gratis in voor ons webinar (25 juni 2020 om 12.00 uur) over dit onderwerp. Kan u of uw preventiemedewerker extra coaching en concrete adviezen gebruiken? Bel dan eens met een ervaren arbo-deskundige: Mijn preventie-expert.

Gerelateerde nieuwsberichten