Oproep werkend Nederland: Help mee tweede lockdown te voorkomen

  • Leestijd
    2 minuten
  • 29 september 2020 aangemaakt
  • 16 april 2021 bijgewerkt

Na een forse piek in maart en daling in de maanden daarna, ziet ArboNed vanaf half augustus het aantal corona-gerelateerde verzuimmeldingen weer fors stijgen. Om bij te dragen aan het voorkomen van een tweede lockdown, heeft ArboNed een klemmende boodschap voor werkend Nederland: pak je verantwoordelijkheid, neem alle gedragsregels in acht en spreek elkaar daar op aan.

coronavirus

Tweede golf verzuimmeldingen

Vanaf half augustus is een exponentiële trend te zien in het aantal verzuimmeldingen met op griep- of verkoudheid-lijkende klachten, met per 15 dagen een verdubbeling. Vanaf week 35 stijgt het aantal corona-gerelateerde verzuimmeldingen van 1 op de 2 in maart, 1 op de 10 tussen de eerste en tweede golf, naar 1 op de 4 in september. De tweede golf lijkt in week 37 (week van 7 september) tot 13% meer verzuimmeldingen te leiden ten opzichte van wat gebruikelijk is in deze periode.

Besmettingsbron

Om het coronavirus verder in te dammen, moet contact met anderen zoveel mogelijk worden beperkt, ook met collega’s. De urgentie blijkt ook weer uit de persconferentie van 28 september jongstleden, waarin het kabinet forse aanscherping van de coronamaatregelen aankondigde. Thuiswerken - indien mogelijk - wordt weer de regel. Hier zal strenger op worden gehandhaafd.

Jurriaan Penders, medisch directeur: “Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ArboNed corona-gerelateerde vragen toegevoegd aan de digitale vragenlijst die werknemers na hun ziekmelding ontvangen. Hiermee is inzicht verkregen in het effect van het coronavirus op verzuim binnen het mkb. Uit analyse van data van deze personen die corona-gerelateerd verzuimen én die aangeven naar eigen inzicht met een coronapatiënt in contact te zijn geweest, blijkt dat gemiddeld 25% van het contact plaatsvond in werk-/opleidingscontext. Hierin ligt een belangrijke taak voor alle werknemers en werkgevers in Nederland om besmetting op de werkvloer te voorkomen en de grip op de situatie ook daar niet te laten verslappen.”

#Voorkomtweedelockdown

MKB-Nederland, waar ArboNed kennispartner van is, lanceerde afgelopen weekeinde samen met VNO-NCW al een campagne met de dringende oproep aan iedereen om de regels na te leven en zo samen erger te voorkomen. Volgens de ondernemersorganisaties zou een tweede lockdown rampzalige gevolgen hebben voor de economie. Het is daarom ook belangrijk dat ondernemers de sectorprotocollen aanpassen waar nodig en weer strikt naleven, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Ze verwijzen in de berichtgeving aan hun achterban ook naar arbodiensten die werkgevers advies kunnen geven over veilig en gezond werken.

Aanspreken op naleving coronamaatregelen

Jurriaan Penders: “Werkgevers zijn wettelijk verplicht een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Met betrekking tot de coronamaatregelen hebben mensen de afgelopen maanden de teugels een beetje laten vieren omdat het kon, maar nu moeten die weer worden aangetrokken. Wij helpen werkgevers een weg te vinden in deze 1,5 meter economie en wijzen hen ook op hun verantwoordelijkheid en invloed hierop. Er is al veel bereikt binnen bedrijven dankzij het doorvoeren van alle protocollen die continu worden geactualiseerd. Het gaat met name om het blijven naleven van deze protocollen. Dat gaat over het gedrag van mensen en daarin onderschrijven wij de oproep van MKB-Nederland om elkaar te blijven aanspreken op gedrag. Zowel vanuit de werkgever, als de werknemer, om zo samen actief bij te dragen aan een structurele gezamenlijke aanpak van corona."

corona op het werkMeer besmettingen op het werk

De werkvloer is in opkomst als coronabesmettingshaard. "We zien dat coronaprotocollen goed zijn doorgevoerd. Het naleven van deze protocollen - het gedrag van mensen - vraagt wel om een actieve aanpak vanuit de werkgever. Om scherpte terug te krijgen, is aanspreken op gedrag gewenst."

Alles over corona en werk

ArboNed heeft, om verdere besmettingen met het coronavirus in te dammen, de dienstverlening aangepast. Meer informatie over corona en werk vindt u op onze speciale informatiepagina met onder andere onze complete gids voor thuiswerkers.

Meer praktische tips rond corona en werk:

Checklist 'Werken in de nieuwe werkelijkheid'

Gebruik deze opstartcheck zodat uw werknemers ook in tijden van corona gezond en veilig kunnen werken. De check geeft u een eerste beeld waarop u moet letten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

Download de checklist

Gerelateerde nieuwsberichten