Hoe werkt het met de Wet verbetering poortwachter bij een nul-urencontract?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 26 september 2018 aangemaakt
  • 12 november 2019 bijgewerkt

In een nul-urencontract zijn geen werkuren opgenomen. De werkgever betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, dus de werknemer heeft geen vast loon per maand. De werknemer is verplicht te werken als hij wordt opgeroepen. Lees hier hoe het zit met de Wet verbetering poortwachter bij een nul-urencontract.

Hoe werkt het met de Wet verbetering poortwachter bij een nul-urencontract?

Een nul-urencontract

Hoewel er geen werkuren zijn opgenomen in een nul-urencontract, heeft een werknemer bij iedere oproep recht op minimaal drie uur loon. En na 6 maanden kan hij op basis van de gewerkte uren in de voorafgaande 3 maanden een vast aantal uren claimen, die de werkgever moet doorbetalen.

Zieke werknemer met nul-urencontract

Als een werknemer ziek wordt tijdens een oproepperiode, krijgt hij ten minste 70% van het loon over de afgesproken oproepperiode die hij zou moeten werken. Stel dit loon is lager dan het voor hem geldende minimumloon, dan betaalt u hem het minimumloon. U maakt als werkgever afspraken met uw werknemer over zijn re-integratie.

Na afloop van een oproep, of buiten de oproepperiode, krijgt de werknemer geen loon (meer), ook niet als hij ziek is. Pas als zijn arbeidscontract is beëindigd, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst/bedrijfsarts verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en  verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. U moet als werkgever ook kunnen aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren.

Met een verzuimabonnement bij ArboNed voldoet u altijd aan de Wet verbetering poortwachter. Benieuwd welk abonnement het beste bij uw bedrijf past?

Bekijk de verzuimabonnementen

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van onder andere de Wet verbetering poortwachter en het verzuimprotocol via de training Wet Verbetering Poortwachter Leer het verzuim binnen uw organisatie effectief te beheersen en beperken.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten