Wet verbetering poortwachter en zwangerschap

  • Leestijd
    2 minuten
  • 22 augustus 2018 aangemaakt
  • 12 november 2019 bijgewerkt

Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn uw werknemer en u, de werkgever, samen met uw arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Wat zijn de regels als een vrouw ziek wordt als gevolg van haar zwangerschap?

Wet verbetering poortwachter en zwangerschap

Mijn werkneemster is zwanger

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Sinds 1 december 2001 valt dit verlof onder de wet Arbeid en Zorg en niet meer onder de Ziektewet. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft sindsdien niets meer te maken met arbeidsongeschiktheid.

Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen, moet uw werkneemster uiterlijk twee weken vóór ingang van het verlof een aanvraag bij UWV indienen. Bij deze aanvraag voegt ze een zwangerschapsverklaring bij van arts of verloskundige waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

Zwangerschapsklachten

Verzuim door zwangerschapsklachten moet als een normale verzuimmelding worden doorgegeven. Als het arbeidsverzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet u als werkgever de ingangsdatum van het verlof aan de arbodienst doorgeven. De arbodienst sluit de verzuimmelding dan per die datum af, en bewaakt de einddatum van het verlof. Over het aanvragen van een Ziektewetuitkering voor uw werkneemster vindt u informatie op de website van UWV.

Wet verbetering poortwachter

Is uw werknemer om een andere reden ziek, dan heeft u als werkgever een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter is ook uw werknemer verplicht om hieraan mee te werken. Bij de abonnementen van ArboNed coördineert de re-integratie- en preventieadviseur het re-integratieproces. Zo voldoet u altijd aan uw wettelijke verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Meer over de Wet verbetering poortwachter

training verzuimmanagementTraining Wet Verbetering Poortwachter

Leer verzuim effectief voorkomen en beperken. Alles over Plan van aanpak, de samenwerking met de bedrijfsarts, relevante wetgeving en meer.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten