Nieuwe arbo-regelgeving 2023: interessant voor u als werkgever

Wilt u ook in het nieuwe jaar werken aan het voorkomen en verlagen van verzuim? Houd dan rekening met nieuwe arbo-regelgeving die in 2023 van kracht gaat. Wij hebben de belangrijkste regelingen voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe arbo-regelgeving 2023

1.    Thuiswerkvergoeding

Om het gezond en vitaal thuiswerken te bevorderen mogen bedrijven hun werknemers sinds 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven. Deze vergoeding stijgt op 1 januari 2023 van €2,- naar €2,15 per dag en mag ook worden uitgekeerd aan werknemers die slechts een dagdeel thuiswerken. Werkgevers hoeven over de vergoeding geen loonbelasting te betalen.


2.    Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 

Deze regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden. (Ex-)werknemers die door hun werk met gevaarlijke stoffen ziek zijn geworden, kunnen sneller en makkelijker aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is een vast bedrag en bedraagt € 22.839,- voor 2023. 

De regeling geldt voorlopig voor de beroepsziekten longkanker door asbest, allergische astma en de ‘schildersziekte’ OPS/CSE. De lijst met ernstige beroepsziekten wordt de komende jaren uitgebreid. Denken uw werknemers recht te hebben op de tegemoetkoming of willen ze meer informatie? Dan kunnen ze terecht op deze website


3.    Aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (ARIE)

De herziening van deze regelgeving is op 1 januari 2023 van kracht gegaan. De aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit en is verplicht voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat dit kan leiden tot zware ongevallen. 

Bedrijven die onder deze regeling vallen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om een:

  • aanvullende RI&E voor het beheersen van de risico’s van zware ongevallen uit te voeren;
  • veiligheidsbeheersysteem in te voeren;
  • intern noodplan te ontwikkelen. 
  • eenmalige melding te doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

De herziening van de regeling helpt bedrijven de ARIE beter na te leven en zo hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. 

Aankomende wetswijzigingen

Het komende jaar kunt u nog meer wetswijzigingen op arbo-gebied verwachten. Dit zijn de belangrijkste:

  • Wet werken waar je wilt: krijgt u als werkgever verzoeken van uw werknemers om thuis te werken? Dan bent u volgens de Wet werken waar je wilt verplicht om deze verzoeken te accepteren als dit voor het type werk van uw werknemers mogelijk is. Hetzelfde geldt voor verzoeken om op kantoor te werken. De wet geldt alleen voor bedrijven met 10 of meer werknemers en wordt naar verwachting dit jaar door de Eerste Kamer goedgekeurd.
  • Oordeel bedrijfsarts over belastbaarheid: de verwachting is dat de Tweede Kamer in 2023 een wetsvoorstel goedkeurt dat beoogt om het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van werknemer leidend te maken bij de RIV-toets door het UWV. De verzekeringsarts zal dit oordeel voortaan niet langer beoordelen, wat hopelijk meer zekerheid geeft aan werkgevers.
  • Alcohol- en drugsbeleid: medewerkers met enkele in de wet aangewezen beroepen (onder meer in de luchtvaart en het trein- en wegverkeer) mogen al worden getest op alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Dat gaat in 2023 ook gelden voor bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Gerelateerde nieuwsberichten