Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 01 maart 2019 aangemaakt
  • 20 januari 2020 bijgewerkt

Als u werknemers in dienst heeft, moeten zij altijd toegang tot een bedrijfsarts hebben. Dit is bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid en staat als zodanig ook ingeschreven in het BIG-register. Deze registratie betekent dat de bedrijfsarts de wettelijk beschermde beroepstitel mag voeren. Maar wat doet een bedrijfsarts in de praktijk? Wij zetten vier taken op een rij.

De taken en verantwoordelijkheiden van de bedrijfsarts op een rij.

1. Preventie

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden want voorkomen is beter dan genezen. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld werkgevers over beschermende maatregelen zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Hij kan dit advies gevraagd of ongevraagd uitbrengen en maatregelen voorstellen die preventief kunnen werken. Verder is de bedrijfsarts beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad.

2. Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

De meeste werkgevers kennen de bedrijfsarts van zijn taken bij verzuim. Zo wordt hij ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en advies, periodieke evaluaties met werknemer tijdens verzuim en opstellen van de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag. In de Wet verbetering poortwachter zitten een aantal wettelijk verplichte stappen waar een bedrijfsarts bij betrokken is.

3. Aanstellingskeuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook bekend als het Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven dienen altijd een PMO aan te bieden waar een fysiek onderzoek deel van uitmaakt. Die keuringen zijn verplicht. De bedrijfsarts zal deze medische onderzoeken uitvoeren.

4. Signalering beroepsziekten 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig en zijn bedrijfsartsen wettelijk verplicht daar beroepsziekten te melden.

Beroepsgeheim van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft dus een belangrijke rol in de gezondheid van werkenden. Hij is er zowel voor de werknemer en de werkgever. Ook is hij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving en mag slechts beperkte informatie over een werknemer die ziek is delen. De volgende informatie mag de bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding aan de werkgever melden:
- de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is.
- de verwachte duur van het verzuim.
- eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de reintegratie moet treffen.

Bedrijfsarts bij ArboNed

In deze korte video vertelt Klaartje van der Burgt over haar werk als bedrijfsarts bij ArboNed.

 

Meer over de bedrijfsarts

Wilt u meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts of hoe u er een kunt inschakelen? Check dan onze speciale pagina over de bedrijfsarts. Direct, online uw basiscontract regelen? Klik dan op de oranje knop.

Bedrijfsarts als specialist

Basiscontract regelen

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten