Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

Leestijd
2 minuten
28 maart 2024 bijgewerkt

Als u werknemers in dienst heeft, moeten zij altijd toegang tot een bedrijfsarts hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Maar wat doet een bedrijfsarts in de praktijk? Wij zetten vier taken op een rij.

De taken en verantwoordelijkheiden van de bedrijfsarts op een rij.

1. Preventie: verzuim voorkomen

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. De bedrijfsarts adviseert werkgevers bijvoorbeeld over beschermende maatregelen, zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen die preventief kunnen werken. Verder is de bedrijfsarts beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad.

2. Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

De meeste werkgevers kennen de bedrijfsarts van zijn taken bij verzuim. Zo wordt hij ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en advies, periodieke evaluaties met de werknemer tijdens verzuim en het opstellen van de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag. Bij een aantal wettelijk verplichte stappen binnen de Wet verbetering poortwachter is de bedrijfsarts betrokken.

3. Aanstellingskeuringen en Preventief medisch onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook bekend als het Preventief medisch onderzoek (PMO), aan te bieden. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven, moeten altijd een PMO aanbieden mét fysiek onderzoek. Die keuringen zijn verplicht. De bedrijfsarts voert deze medische onderzoeken uit.

4. Signalering beroepsziekten 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig. Bedrijfsartsen zijn daarom wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het NCvB.

Beroepsgeheim van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van werkenden. Het is een wettelijk beschermde beroepstitel en hij is er voor de werknemer en de werkgever. Ook is hij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving en mag slechts beperkte informatie delen over een zieke werknemer. De volgende informatie mag de bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding aan de werkgever melden:

  • De beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is.
  • De verwachte duur van het verzuim.
  • Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Meer over de bedrijfsarts

Wilt u meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts of hoe u er een kunt inschakelen? Check dan onze speciale pagina over de bedrijfsarts. Direct, online uw basiscontract regelen? Klik dan op de oranje knop.

Basiscontract regelen

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer