Tips voor uw vertrouwenspersoon

 • Leestijd
  2 minuten
 • 02 augustus 2019 aangemaakt
 • 08 augustus 2019 bijgewerkt

Door: Sheila Peeters, staf bedrijfsmaatschappelijk werk ArboNed en vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een vertrouwenspersoon wordt gezien als een belangrijk onderdeel om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Lees hier een aantal tips voor (het aanstellen van) uw vertrouwenspersoon.

Gratis kennissessie 'Omgaan met verzuim door een arbeidsconflict'

In onze gratis, interactieve kennissessie 'Omgaan met verzuim door een arbeidsconflict' gaan onze experts door het hele land met u in gesprek over dit ingewikkelde thema.

Aanmelden

Tips voor het aanstellen van uw vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke taak en kan voor complexe situaties komen te staan. Als u een vertrouwenspersoon in uw organisatie wilt aanstellen is het belangrijk om te letten op de volgende punten. Uw vertrouwenspersoon:

 • Behandelt kwesties vertrouwelijk;
 • Heeft voldoende kennis van zaken;
 • Heeft de juiste vaardigheden;
 • Is onafhankelijk;
 • Draagt geen dubbele petten, is dus bijvoorbeeld niet ook personeelsfunctionaris of de hoogste leidinggevende;
 • Heeft voldoende tijd om zijn taken als vertrouwenspersoon uit te voeren;
 • Heeft een geschikte gespreksruimte en veilige ict-voorzieningen;
 • Kan een collega-vertrouwenspersoon om advies vragen en een casus in vertrouwen bespreken.

Tot slot: het is belangrijk dat uw werknemers de vertrouwenspersoon ‘vertrouwen’ en de toegang tot de vertrouwenspersoon laagdrempelig is.

Verzuim door middel van een vertrouwenspersoon voorkomen

Vertrouwenspersonen helpen onder andere pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. En werknemers kunnen misstanden bij hen melden. Een sterke vertrouwenspersoon is onmisbaar bij het voorkomen van problemen die voortkomen uit PSA.

Onder PSA wordt verstaan: die factoren in de werksituatie die stress geven. Stress die bewezen nadelige gevolgen heeft voor onze gezondheid en inzetbaarheid. Aan de ene kant gaat het om ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie, aan de andere kant om werkdruk.

ArboNed helpt

Wist u dat u:

Tips voor de vertrouwenspersoon op het werk

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten