Waar moet een vertrouwenspersoon aan voldoen?

Leestijd
2 minuten

De vertrouwenspersoon luistert als er een werknemer bij hem komt met een probleem op het gebied van ongewenste omgangsvormen. En hij ondersteunt en adviseert de werknemer. Een aantal kernkwaliteiten komen van pas bij de functie van vertrouwenspersoon. In dit stuk leest u er alles over.

vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon en PSA

Er staat niet in de wet dat u een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Wel dat u verplicht bent om een beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Het PSA-beleid moet ingaan op de thema’s discriminatie (waaronder seksuele intimidatie), agressie en geweld, pesten en werkdruk. In het PSA-beleid is ook de vertrouwenspersoon opgenomen.

Dit doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor de werknemer die te maken heeft met een van bovengenoemde thema’s. Hij is er om te luisteren, ondersteunen en adviseren. Het advies dat hij geeft kan variëren van concrete handvatten voor de medewerker om het probleem zelf of samen met de leidinggevende op te lossen, tot advies tot bemiddeling of begeleiding bij een klacht.

Als u een externe vertrouwenspersoon heeft, kunt u als werkgever ook zelf bellen als u te maken heeft met een situatie op dit gebied. De vertrouwenspersoon kan dan adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Kernkwaliteiten vertrouwenspersoon

Bij de functie van vertrouwenspersoon komen een paar kernkwaliteiten goed van pas: integer, onafhankelijk, rijk aan levenservaring, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk vertrouwelijkheid, oftewel: heeft vertrouwen van betrokkenen.

Daarnaast is aan te raden dat het iemand is met minimaal een mbo+ niveau. De materie kan complex zijn en de kwesties precair en het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon de vereiste kennis heeft. Hiervoor kan de vertrouwenspersoon een training volgen.

Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan leiden tot conflicten in de werkzaamheden. Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld juristen, leidinggevenden en zelfs bij leden van de medezeggenschap.

Praktische training van één dag

ArboNed leidt (aankomende) vertrouwenspersonen op in een praktische training van één dag. De training wordt door het hele land gegeven.

Data en locaties

Vertrouwenspersoon aanstellen

Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. Meestal is de vertrouwenspersoon een medewerker. Iemand die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen. Als u kiest voor een externe vertrouwenspersoon, wordt er iemand ingehuurd.

Het is een voordeel dat de interne vertrouwenspersoon de bedrijfscultuur goed kent. Maar het is belangrijk te beseffen dat het soms gaat om moeilijke kwesties. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief. Hij heeft geen binding met het bedrijf. Ook heeft een externe vertrouwenspersoon veel ervaring en kennis waardoor hij deskundig is op dit gebied. U kunt bij ArboNed een vertrouwenspersoon inhuren. Om te werken als vaste externe vertrouwenspersoon of om uw eigen interne vertrouwenspersoon bij te staan bij incidentele vragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer