Vijf best gelezen artikelen

Welke artikelen voor werkgevers op onze website werden het best gelezen het afgelopen jaar? Bekijk hier de top 5:

Meest gelezen in 2022
 1. Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?
  Wat als uw werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als uw werknemer die ziek is op vakantie wil? Antwoord op deze en meer vragen krijgt u in het artikel en de korte video.
   
 2. Dit mag u vragen bij een ziekmelding  

  Privacyaspecten en de do’s en don’ts rond een ziekmelding kunnen op veel belangstelling rekenen. In dit artikel leest u wat u wel en niet mag vragen bij een ziekmelding.

 3. Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Lees er alles over in dit artikel.

 4. Welke plichten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

  De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Lees welke verplichtingen er zijn.

 5. Alles over zwangerschap, verzuim en ziekte

  Tot slot zijn er veel vragen over welke regels en uitkeringen er gelden voor een zwangere werkneemster. Ook als zij ziek wordt. Wij zetten ze op een rij.

In onze artikelen geven we tips en informatie voor mkb‘ers over arbozaken, verzuim én het voorkomen van verzuim. Mist u een onderwerp waarover u meer wilt lezen of heeft u feedback? Geef het aan ons door.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten