Voldoet uw preventiemedewerker aan de Arbowet?

Uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). Een belangrijk punt in de Arbowet is de stevige rol van de preventiemedewerker. Heeft u alles rond de preventiemedewerker goed geregeld?

preventiemedewerker

Taken preventiemedewerker

Elk bedrijf moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker aanstellen. Dit zijn de minimale taken van een preventiemedewerker:

  1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  2. Het adviseren van en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PvT) over de maatregelen die nodig zijn voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.

Preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten

In de onderstaande video leggen we in twee minuten uit wat een preventiemedewerker doet binnen een bedrijf. 

Het recept voor succes

Het succes van de preventiemedewerker is natuurlijk afhankelijk van zijn persoonlijke kwaliteiten, maar vooral ook van zijn positie in de onderneming. Daarom moet de PvT of OR wettelijk gezien instemmen met zijn benoeming. Deze organen zijn bovendien medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Heeft u geen PvT of OR, dan stemt u zaken rondom uw preventiemedewerker af met uw werknemers. Door hen er op deze manier bij te betrekken, gaat de rol preventiemedewerker meer ‘leven’ binnen uw bedrijf.

Training: Preventiemedewerker in één dag

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken kan zich opwerpen als preventiemedewerker. Bijvoorbeeld een HR-medewerker, een facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf. En hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen.

Boek de training

Hulp voor de preventiemedewerker

Heeft uw preventiemedewerker praktische ondersteuning nodig? Laat hem dan een dag samenwerken met 'Mijn preventie-expert'. Bijvoorbeeld bij het opstarten en implementeren van het preventiebeleid, of bij het uitvoeren van het Plan van aanpak van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten