Voldoet uw preventiemedewerker aan de Arbowet?

Uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid is de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. Een belangrijk punt in de Arbowet is de stevige rol van de preventiemedewerker. Heeft u alles rond de preventiemedewerker goed geregeld?

De rol van de preventiemedewerker is verstevigd in de nieuwe Arbowet. Heeft u de wijzigingen al doorgevoerd?

Taken preventiemedewerker

Elk bedrijf moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker aanstellen. De minimale taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.

Preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten

In de onderstaande video leggen we in twee minuten uit wat de preventiemedewerker doet binnen een bedrijf. 

Het recept voor succes

Het succes van de preventiemedewerker is afhankelijk van zijn persoonlijke kwaliteiten, maar ook van zijn positie in de onderneming. Om die reden moet de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad wettelijk gezien instemmen met zijn benoeming. De PvT of OR is bovendien medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Heeft u deze organen niet, dan stemt u het af met uw medewerkers. Door uw werknemers er op deze manier bij te betrekken, gaat de rol preventiemedewerker meer ‘leven’ binnen het bedrijf.

Training: Preventiemedewerker in één dag

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken kan zich opwerpen als preventiemedewerker. Bijvoorbeeld de HR-medewerker, een facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf. En hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen.

Boek de training

Hulp voor de preventiemedewerker

Heeft uw preventiemedewerker praktische ondersteuning nodig? Laat hem dan een dag samenwerken met 'Mijn preventie-expert'. Bijvoorbeeld bij het opstarten en implementeren van het preventiebeleid, of bij het uitvoeren van het Plan van aanpak van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten