Wat zijn de taken en voordelen van een preventiemedewerker?

Leestijd
2 minuten

Elk bedrijf moet minimaal één preventiemedewerker in dienst hebben. Als een bedrijf maximaal 25 werknemers heeft, kan de directeur/eigenaar ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wat zijn eigenlijk de taken en voordelen van een preventiemedewerker?

Taken en voordelen preventiemedewerker

De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Zo helpt hij uw bedrijf gezond te houden. Dat doet hij meestal naast zijn reguliere functie. De preventiemedewerker geeft gevraagd en ongevraagd advies over arbozaken aan werknemers en leidinggevenden. De ideale preventiemedewerker is administratief handig, weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en kan zich inleven in de situatie van zijn collega’s.De preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten:

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging en het geven van advies over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Aanvullende taken kunnen zijn:Signalering en melding
 • Aanspreekpunt voor externe arbo-deskundigen.
 • Signaleren en melden van arboknelpunten.
 • Periodieke inspectierondes om te kijken of de arborichtlijnen worden nageleefd.
 • Arbomeldpunt voor gevaarlijke situaties, (bijna-)incidenten en arboklachten en het analyseren en evalueren ervan.
 • Voortgangsbewaker bij de uitvoering van het arbobeleid, de RI&E en Plan van aanpak.
Aanlevering input
 • Coördinator van activiteiten rond arbobeleidsvoering.
 • Adviseur van het management bij ontwikkeling arbobeleid.
 • Meewerken aan het formuleren of bijstellen van arbobeleidsdocumenten (plannen, doelen, middelen).
 • Bijwonen van werkoverleggen die over arbo gaan.
Voorlichting en instructie
 • Arbovraagbaak zijn door vragen van werknemers te beantwoorden.
 • (Laten) verzorgen van voorlichting/instructie/onderricht rond arbo (zoals een tiltraining of BHV-cursus). De preventiemedewerker hoeft overigens niet alles zelf te weten, maar moet wel weten waar de kennis gehaald kan worden.
Evaluatie
 • Evalueren uitvoering plan van aanpak.
 • Evalueren werking van het arbozorgsysteem, kijkend naar de gestelde doelen.

Preventiemedewerker in de praktijk

Coaching voor de preventiemedewerker

De voordelen van een preventiemedewerker

Een preventiemedewerker in het mkb heeft deze taak meestal naast zijn eigen functie, op zijn eigen locatie en onder zijn eigen leidinggevende. De deskundigheid, ervaring en beschikbaarheid van de preventiemedewerker sluiten aan bij de specifieke arbeidsrisico’s in de betreffende branche. De preventiemedewerker kent het reilen en zeilen van de organisatie over het algemeen goed, waardoor hij de aangewezen gesprekspartner is als het gaat om preventie. Hij signaleert mogelijke problemen snel en adviseert hierover onderbouwd. Hij is een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. Het is logisch dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt om zijn taken uit te voeren.

Training preventiemedewerker in één dag

Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker:

Training preventiemedewerker

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer