Zo worden de arboregels in Nederland nageleefd - Arbo in bedrijf 2018

Het percentage bedrijven dat belangrijke arboregels naleeft is veel lager dan het percentage dat aan de regels voldoet. Wel is er een licht stijgende lijn ten zien ten opzicht van voorgaande jaren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ dat gisteren door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd is.

Nog steeds weinig bedrijven leeft de arboregels na

Een derde van de bedrijven hebben in 2018 de wettelijk verplichte instrumenten om arbeidsongevallen en verzuim te voorkomen zoals de preventiemedewerker, het basiscontract met een arbodienst en de Risico-inventarisatie en –evaluatie. In 2016 was het ‘maar’ 27% dat aan deze verplichtingen voldeed.

Risico-inventarisatie en –evaluatie

Ook het percentage bedrijven dat een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft uitgevoerd is licht gestegen, van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt. Staatsecretaris Van Ark is voornemens de boetes op het ontbreken van een RI&E te verhogen (lees hier het nieuwsbericht).

Arbeidsrisico’s verminderen

Ook werd in Arbo in bedrijf gekeken naar arbeidsrisico’s. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid. Kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding komen het vaakst voorkomen in de landbouw. 60 tot 78 procent van de bedrijven waar één of meerdere risico’s voorkomt, heeft voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Over Arbo in bedrijf

Arbo in bedrijf wordt elke twee jaar door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Het onderzoek gaat in op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken. Het wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW door middel van bedrijfsbezoeken. Tussen september 2017 en december 2018 zijn ruim 1.300 vestigingen van bedrijven bezocht.
Lees hier het totale rapport

Gerelateerde nieuwsberichten