Vertrouwenspersoon

Hulp bij de aanpak van ongewenst gedrag

Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten. Problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Voor opvang bij ongewenste omgangsvormen levert ArboNed een vertrouwenspersoon of we leiden één van uw eigen werknemers hiervoor op. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn open over de problemen te praten. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Deze deskundige is onafhankelijk en kijkt daardoor met een open blik naar de situatie.

Uw werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat uw werknemer zelf al heeft ondernomen, en bepalen mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt vanzelfsprekend onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

De dienstverlening van ArboNed

Naast hulp aan slachtoffers bij ongewenst gedrag, kan ArboNed u ook op andere manieren helpen de sociale veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren.

Beleid ongewenste omgangsvormen
Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid bent u als werkgever verplicht aandacht te besteden aan de voorkoming van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Als voorkomen niet mogelijk is, moet ongewenst gedrag zoveel mogelijk worden beperkt. Bent u benieuwd of uw beleid voldoet aan de eisen van de wet? Controleer uw beleid via de PSA-check.

Samenstellen klachtencommissie
Soms is het gedrag zo ernstig dat het nodig is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Dat kan ook nodig zijn als de afgesproken maatregelen niet worden genomen. Het bieden van deze mogelijkheid is een voorwaarde voor het beleid op ongewenste omgangsvormen. Lees meer over de klachtencommissie.

Integriteitsbeleid
Als een werknemer melding maakt van een misstand op het gebied van integriteit, is het belangrijk dit serieus te nemen. De Wet huis van klokkenluiders verplicht werkgevers met tenminste vijftig werknemers een procedure op te stellen voor het melden van (een vermoeden van) een misstand bij zijn werkgever. Lees meer over de klokkenluidersregeling.

Trainingen
Wij kunnen ook één van uw eigen werknemers opleiden en begeleiden. Hiervoor bieden wij de training Vertrouwenspersoon en de Vervolgtraining vertrouwenspersoon.

Naast individuele ondersteuning trainen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers ook groepen werknemers. Bijvoorbeeld in het omgaan met stress of agressief gedrag, met de training Omgaan met agressie en geweld.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen