ArboDuo

MEDEWERKERS ZIJN HET FUNDAMENT VAN EEN

SUCCESVOL BEDRIJF

Bouwend Nederland

ArboDuo is onderdeel van ArboNed. Alle diensten en informatie die u vindt op de website van ArboNed, zijn ook van toepassing op ArboDuo.

ArboDuo is de branchespecialist en samenwerkingspartner van een aantal inkomensverzekeraars en brancheorganisaties in onder andere de bouw en transport. Onze kennis en expertise zijn gebundeld in specifieke oplossingen voor mkb-bedrijven in de bouw en transport gericht op preventie, verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We doen onderzoek naar de specifieke (verzuim)kenmerken in de branche en pakken de knelpunten aan, indien mogelijk samen met onze samenwerkingspartners. Dit resulteert in veel gevallen in een lager verzuimpercentage dan het branchegemiddelde. We kijken samen met u of uw bedrijf voldoet aan alle verplichtingen volgens de Arbowet en brengen de arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken.

ArboDuo

De procesregisseur, uw vaste contactpersoon

Uw vaste contactpersoon bij ArboDuo, de procesregisseur, staat klaar voor al uw vragen. Hij is de spil tussen werkgever, werknemer, de bedrijfsarts en een team van professionals bij u in de buurt. Vanuit onze lokale vestigingen door het hele land zijn we altijd dichtbij. U profiteert daarbij van de voordelen van een grote achterliggende organisatie die altijd continuïteit biedt. Ons gratis online verzuimvolgsysteem biedt u een gemakkelijke manier om verzuimdossiers op te bouwen en grip te houden op acties, het verzuimproces en herstel van uw medewerkers.

SNELLER SCHAKELEN BIJ

VERZUIM BETAALT ZICH UIT

Onze bewezen effectieve verzuimbegeleiding versnelt het reintegratieproces en verlaagt uw verzuimkosten.

Lees meer

verzuimbeleiding

ArboDuo Comfortabel

ArboDuo coördineert uw verzuimmanagement, zodat alles op het gebied van verzuim goed geregeld is.

ArboDuo onderscheidt zich door actieve verzuimbegeleiding die desgewenst al op de eerste dag dat uw werknemer zich ziek meldt, start met het toezenden van een digitale vragenlijst. We vragen naar de werksituatie en –omstandigheden, en naar de privésituatie. De vragenlijst geeft onze experts inzicht in de verzuimoorzaak en bepaalt welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment, door de juiste professional. Door de verzuimbegeleiding af te stemmen op de verzuimoorzaak, kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk weer goed in het werk te functioneren.

Meer weten over ArboDuo Comfortabel?

ArboDuo Excellent

U wilt zelf meer doen om de vitaliteit van uw werknemers te vergroten en het verzuim te laten dalen, waarbij u zelf de volledige regie voert over het verzuimproces, inclusief poortwachter-wetgeving. We brengen dan graag vooraf samen met u in kaart hoe uw gezondheidsmanagement nu is geregeld, en wat uw ambities zijn.

In deze aanpak vindt standaard telefonische informatie-inwinning plaats binnen drie werkdagen na de ziekmelding. Een ervaren (para)medisch geschoolde deskundige met kennis van verzuimoorzaken, de werkvloer, ziektebeelden en wetgeving stelt een telefonische diagnose. Op basis van het gesprek schakelt deze deskundige direct de juiste hulp in.

De voordelen van Excellent:

  • We bieden u maatwerk: het verzuimmanagement richten we organisatiespecifiek in.
  • We bieden u integrale oplossingen voor uw gezondheid- en productiviteitsvraagstukken.
  • U krijgt toegang tot alle expertise en deskundigen van ArboDuo.
  • En u kunt gebruik maken van online verzuimsysteem.

Verzuimverzekering bij een inkomensverzekeraar?

ArboDuo werkt samen met een aantal inkomensverzekeraars. Verzekeraars die de loondoorbetaling in de eerste twee jaar van het verzuim verzekeren maar ook vanaf het derde ziektejaar indien u eigenrisicodrager bent of wilt worden.

Deze samenwerking levert werkgevers, werknemers en adviseurs veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar en claimafhandeling. Ook profiteert u als werkgever van een lager tarief van het verzuimabonnement en de re-integratiekosten.

ArboDuo werkt samen met:

Uw (preventieve) arbozaken goed geregeld

ArboDuo helpt u graag met al uw (preventieve) arbozaken. Samen met u verlagen we verzuim, bevorderen we de gezondheid van uw werknemers, verminderen we arbeidsrisico’s en helpen we u te voldoen aan de wet. Maar wat betekent dat nu concreet? Lees hier hoe ArboDuo u kan ondersteunen bij het aanpakken en voorkomen van verzuim.

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met ArboDuo.

Maakt u nog geen gebruik van de online diensten van ArboDuo? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl.