ArboDuo

ArboDuo is onderdeel van ArboNed. Alle diensten van ArboNed, zijn ook van toepassing op ArboDuo.

ArboDuo is de branchespecialist en samenwerkingspartner van een aantal inkomensverzekeraars en brancheorganisaties in onder andere de bouw en transport. Zo werken wij veel samen met Bouwend Nederland en Volandis. Onze kennis en expertise zijn gebundeld in specifieke oplossingen voor mkb-bedrijven in de bouw en transport gericht op preventie, verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We doen onderzoek naar de specifieke (verzuim)kenmerken in de branche en pakken de knelpunten aan, indien mogelijk samen met onze samenwerkingspartners. Dit resulteert in veel gevallen in een lager verzuimpercentage dan het branchegemiddelde. We kijken samen met u of uw bedrijf voldoet aan alle verplichtingen volgens de Arbowet en brengen de arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken.

Verzuimabonnement afsluiten

ArboDuo

MEDEWERKERS ZIJN HET FUNDAMENT VAN EEN

SUCCESVOL BEDRIJF

Bouwend Nederland

De procesregisseur, uw vaste contactpersoon

Uw vaste contactpersoon bij ArboDuo, de procesregisseur, staat klaar voor al uw vragen. Hij is de spil tussen werkgever, werknemer, de bedrijfsarts en een team van professionals bij u in de buurt. Vanuit onze lokale vestigingen door het hele land zijn we altijd dichtbij. U profiteert daarbij van de voordelen van een grote achterliggende organisatie die altijd continuïteit biedt. Ons gratis online verzuimvolgsysteem biedt u een gemakkelijke manier om verzuimdossiers op te bouwen en grip te houden op acties, het verzuimproces en herstel van uw medewerkers.

SNELLER SCHAKELEN BIJ

VERZUIM BETAALT ZICH UIT

Onze bewezen effectieve verzuimbegeleiding versnelt het reintegratieproces en verlaagt uw verzuimkosten.

Lees meer

verzuimbeleiding

Verzuimverzekering bij een inkomensverzekeraar?

ArboDuo werkt samen met een aantal inkomensverzekeraars. Verzekeraars die de loondoorbetaling in de eerste twee jaar van het verzuim verzekeren maar ook vanaf het derde ziektejaar indien u eigenrisicodrager bent of wilt worden.

Deze samenwerking levert werkgevers, werknemers en adviseurs veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar en claimafhandeling. Ook profiteert u als werkgever van een lager tarief van het verzuimabonnement en de re-integratiekosten.

ArboDuo werkt samen met:

  • a.s.r.: pakket verzuimverzekering
  • Nationale-Nederlanden: werkgeverspakket verzuimverzekering en Verzuimloket Bouw- en Infrabedrijven
  • De Goudse Verzekeringen: Verzuimloket Bouwend Nederland en Verzuimloket Horeca
  • TVM: Medewerker Totaal verzuimmanagement 

Uw (preventieve) arbozaken goed geregeld

ArboDuo helpt u graag met al uw (preventieve) arbozaken. Samen met u verlagen we verzuim, bevorderen we de gezondheid van uw werknemers, verminderen we arbeidsrisico’s en helpen we u te voldoen aan de wet. Maar wat betekent dat nu concreet? Lees hier hoe ArboDuo u kan ondersteunen bij het aanpakken en voorkomen van verzuim.

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met ArboDuo.

Maakt u nog geen gebruik van de online diensten van ArboDuo? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl.