ArboDuo

ArboDuo is onderdeel van ArboNed. Alle diensten en informatie die u vindt op de website van ArboNed, zijn ook van toepassing op ArboDuo.

ArboDuo is de branchespecialist en samenwerkingspartner van branche-organisaties in de bouw en transport. Daarnaast is ArboDuo al jaren samenwerkingspartner van een aantal verzuimverzekeraars. Onze kennis en expertise zijn gebundeld in specifieke oplossingen voor de betreffende branche of verzekeraar, gericht op preventie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en verzuim (voorkomen en beperken).

ArboDuo

MEDEWERKERS ZIJN HET FUNDAMENT VAN EEN

SUCCESVOL BEDRIJF

Bouwend Nederland

Waarom ArboDuo?

 • We bedienen rond de 45.000 bouwvakkers.
 • Bij ons ligt het verzuimpercentage onder het branchegemiddelde.
 • We hebben een bouw specifieke providerboog.
 • We werken met artsen die jaarlijks met betrekking tot de bouw worden bijgeschoold.
 • We doen onderzoek naar de specifieke (verzuim)kenmerken in de branche. En proberen dan, samen met betrokken partijen, actie te ondernemen.
 • We zijn preferred supplier van Bouwend Nederland.
 • We zijn belangrijke partner van Volandis (zitten bij de zogenaamde kopgroep).
 • We hebben specifieke veiligheidskundigen die de bouw goed kennen.

De procesregisseur, uw vaste contactpersoon

De procesregisseur voert de regie over het proces van de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts is en blijft eindverantwoordelijk voor de totale dienstverlening, maar zijn rol is meer op de achtergrond. Welke verzuimbegeleiding past bij u?

ArboDuo Comfortabel

ArboDuo coördineert uw verzuimmanagement, zodat alles op het gebied van verzuim goed geregeld is.

ArboDuo onderscheidt zich door actieve verzuimbegeleiding die desgewenst al op de eerste dag dat uw werknemer zich ziek meldt, start met het toezenden van een digitale vragenlijst. Uw werknemer ontvangt een vragenlijst en u als werkgever. We vragen naar de werksituatie en –omstandigheden, en naar de privésituatie. De vragenlijst geeft onze experts inzicht in de verzuimoorzaak en bepaalt welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment, door de juiste professional. Door de verzuimbegeleiding af te stemmen op de verzuimoorzaak, kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk weer goed in het werk te functioneren.

Meer weten over ArboDuo Comfortabel?

ArboDuo Excellent

U wilt zelf meer doen om de vitaliteit van uw werknemers te vergroten en het verzuim te laten dalen, waarbij u zelf de volledige regie voert over het verzuimproces, inclusief poortwachter-wetgeving. We brengen dan graag vooraf samen met u in kaart hoe uw gezondheidsmanagement nu is geregeld, en wat uw ambities zijn.

In deze aanpak vindt standaard telefonische informatie-inwinning plaats binnen drie werkdagen na de ziekmelding. Een ervaren (para)medisch geschoolde deskundige met kennis van verzuimoorzaken, de werkvloer, ziektebeelden en wetgeving stelt een telefonische diagnose. Op basis van het gesprek schakelt deze deskundige direct de juiste hulp in.

De voordelen van Excellent:

 • We bieden u maatwerk: het verzuimmanagement richten we organisatiespecifiek in.
 • We bieden u integrale oplossingen voor uw gezondheid- en productiviteitsvraagstukken.
 • U krijgt toegang tot alle expertise en deskundigen van ArboDuo.
 • En u kunt gebruik maken van online verzuimsysteem.

Verzuimverzekering bij een inkomensverzekeraar?

Hebt u een verzuimverzekering bij een van de inkomensverzekeraars met wie wij samenwerken? Dan bieden wij u voordeel en administratief gemak in de vorm van een combipakket. Kijk of wij ook afspraken met uw verzekeraar hebben.

Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland

Bouwend Nederland en ArboDuo werken nauw samen. We richten ons, samen met u, op het voorkomen en terugdringen van verzuim. Vanaf ‘dag 0’ t/m jaar 12 zijn we betrokken, en wij werken alleen met bedrijfsartsen met ervaring in de bouw. U bespaart kosten, de productiviteit neemt toe en branchekennis is geborgd!

Voor alle leden bieden wij het Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland. Hiermee heeft u één aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie. U krijgt optimale ondersteuning bij het bevorderen van de gezondheid en het re-integreren van uw werknemers, met zowel financieel voordeel als administratief gemak. ArboDuo houdt vanzelfsprekend rekening met alle branche oplossingen, inclusief de financiering ervan.

Lees ook dit klantverhaal.

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met ArboDuo.

Maakt u nog geen gebruik van de online diensten van ArboDuo? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl.