Uw (preventieve) arbozaken goed geregeld

Verzuim verlagen, gezondheid bevorderen, arbeidsrisico's verminderen, voldoen aan de wet. Lees hier hoe ArboNed uw organisatie concreet helpt met alle arbozaken.

1.    Verzuimabonnementen

Verzuim verlagen en voorkomen, met een aanpak die bij u past. Bij ArboNed kiest u zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een intensievere aanpak dan alleen de Wet verbetering poortwachter voorschrijft?

Hiermee voldoet u gelijk aan uw wettelijke verplichting. De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener namelijk verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

2.    Preventief medisch onderzoek

Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid in combinatie met werk en leefstijl. En adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt drie verschillende PMO's, afgestemd op uw wensen.

3.    Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. De professionals van ArboNed ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én de vastlegging van de RI&E.

4.    Psychosociale arbeidsbelasting

Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde oorzaken, dan heeft psychisch verzuim vooral te maken met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). ArboNed biedt verschillende diensten op het gebied van psychosociale begeleiding om uitval te voorkomen.

5.    Trainingen

ArboNed Academy is het opleidingsinstituut voor werkend Nederland als het gaat om gezond en veilig werken. Met de trainingen en webinars kunt u als werkgever uw verzuim aanpakken én voorkomen.

6.    Keuringen

Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

7.    Mijn preventie-expert

Wilt u alles op het gebied van verzuimpreventie goed op orde hebben? Boek dan direct Mijn preventie-expert, een dienst die u los kunt afnemen.

8.    Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Via een korte vragenlijst brengen wij de werkplek, werkgedrag en werkorganisatie van de werknemer in beeld.