Uw (preventieve) arbozaken goed geregeld

ArboNed helpt u graag met het voorkomen en verlagen van verzuim, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent: ondernemen. Samen met onze klanten zorgen we dat uw werknemers bij uitval duurzaam weer aan het werk kunnen. We bevorderen de gezondheid van uw werknemers, verminderen arbeidsrisico’s en helpen u te voldoen aan de Arbowet. Maar wat betekent dat nu concreet? Lees hier hoe ArboNed u kan ondersteunen bij het voorkomen en verlagen van verzuim.

1. Effectieve verzuimbegeleiding

Verzuim verlagen en voorkomen, met een aanpak die bij u past. Bij ArboNed kiest u via onze verzuimabonnementen zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een intensievere aanpak dan alleen de Wet verbetering poortwachter voorschrijft?

Met het verzuimabonnement voldoet u gelijk aan uw wettelijke verplichting. De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener namelijk verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Vast contactpersoon
U heeft bij ons een vast contactpersoon. Deze specialist op het gebied van casemanagement is in nauwe samenwerking met en onder taakdelegatie van de (bedrijfs)arts verantwoordelijk voor de coördinatie van onze dienstverlening. Hiernaast werken we met een eigen team van specialisten. We kennen elkaar én onze klanten en kunnen zo alle verzuimgevallen snel en effectief aanpakken.

Als klant van ArboNed profiteert u bovendien automatisch van onze unieke, innovatieve aanpak van verzuim. Lees er hier meer over

2. Verzuim voorkomen

ArboNed richt zich niet alleen op de begeleiding bij verzuim, maar juist ook op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van onder andere de (sociale) veiligheid, gezondheid en leefstijl van uw werknemers.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gezonde, gemotiveerde en competente werknemers. De professionals van ArboNed ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én de vastlegging van de RI&E.

Preventief medisch onderzoek

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie, waar krijgen uw werknemers energie, of juist stress van? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) van ArboNed geeft uw werknemers via een online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken snel duidelijkheid over hun psychische en fysieke gezondheid. En adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt verschillende PMO's, afgestemd op uw bedrijf en uw wensen. 

Psychosociale arbeidsbelasting

Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Als het gaat om werkgerelateerde oorzaken, dan heeft psychisch verzuim vooral te maken met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voorkom uitval door ongewenst gedrag of een te hoge werkdruk, besteed aandacht aan PSA. ArboNed biedt gericht diensten op dit gebied.

Trainingen

ArboNed Academy is het opleidingsinstituut voor werkend Nederland als het gaat om gezond en veilig werken. Met de trainingen en webinars kunt u als werkgever uw verzuim aanpakken én voorkomen.

Keuringen

Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers kunnen voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Via een korte vragenlijst brengen wij de werkplek, werkgedrag en werkorganisatie van de werknemer in beeld.

Mijn preventie-expert

Bent u nieuwsgierig of u alles op het gebied van verzuimpreventie goed op orde heeft? Of kan uw preventiemedewerker een steuntje in de rug gebruiken bij zijn wettelijke taken? Laat met Mijn preventie-expert een ervaren arbo-deskundige een dag meelopen in uw bedrijf. 

Krijg de hulp die bij uw onderneming past

Bij ArboNed kiest u hoe u uw arbozaken regelt. Doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg? Alles kan en u kunt steeds opnieuw kiezen. Zo ondersteunt ArboNed u op alle voor u relevante momenten op de manier die het best bij u en uw onderneming past. Lees hier meer over.