Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Zij biedt hun leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. Zo ondersteunt zij in samenwerking met ArboDuo (onderdeel van ArboNed) met het Preventie- en verzuimloket werkgever bij hun verzuimaanpak, re-integratietrajecten én het gezond en fit houden van werknemers.

Bouwend Nederland

MEDEWERKERS ZIJN HET FUNDAMENT VAN EEN

SUCCESVOL BEDRIJF

Bouwend Nederland

ArboDuo

ArboDuo is een onderdeel van ArboNed. ArboDuo heeft kennis van de bouw, ruime ervaring in de branche en biedt ondersteuning bij verzuim, re-integratie én het gezond en fit houden van werknemers.

Meer over ArboDuo

Unieke kennis in de sector

De sector Bouw en Infra is voor ArboNed en ArboDuo een 'speerpuntbranche'. In deze branche zetten we extra in op gespecialiseerde kennis in huis, opgeleide bouwartsen die specifiek werken voor ondernemers in de bouw en werken we actief samen met brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland of Volandis. Alles over onze aanpak in de bouw vindt u hier

logo ArboDuo voor Bouwend Nederland

Team van professionals

De professionals van ArboNed hebben ruime ervaring in uw branche. Ze weten wat er speelt en met welke arbo-uitdagingen u te maken heeft. Uw vaste contactpersoon heeft de regie over het gehele proces vanaf de ziekmelding. Ook uw bedrijfsarts kent uw branche en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Onze consultants (bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen) adviseren en ondersteunen u bij uw arbozorgbeleid. Samen zorgen we ervoor dat uw werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.

Speciaal voor uw bouwbedrijf: gratis PSA-module

Werk aan een sociaal veilige werkomgeving en voorkom mentale overbelasting

Mentale klachten zijn nog steeds één van de grootste arbeidsrisico's. Mentale overbelasting wordt vaak veroorzaakt door hoge werkdruk en grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit heet Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn wettelijk verplicht PSA zoveel mogelijk te voorkomen.  

Valt u onder de cao Bouw & Infra? Dan kunt u gratis gebruikmaken van de Volandis PSA-module. U ontvangt dan onder andere het protocol ‘ongewenste omgangsvormen en werkdruk’, toegang tot de vertrouwenspersoon van ArboDuo, en een toolbox om uw medewerkers te informeren en te betrekken bij uw PSA-aanpak. U vindt de PSA-module in MijnVolandis.

Zeker zijn van een sociaal veilige werkomgeving

Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland

Met het Preventie- en verzuimloket van Bouwend Nederland heeft u één aanspreekpunt voor al uw vragen rondom preventie, verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Het Preventie- en verzuimloket wordt uitgevoerd door ArboDuo. Aangesloten bedrijven krijgen gedurende 12 jaar optimale ondersteuning bij hun verzuimaanpak, re-integratietrajecten én het gezond en fit houden van werknemers. Dit loket is onderverdeeld in modules die u naar wens kunt inzetten. De modules lichten we hieronder toe. 

Bouwend Nederland Voordeelpartner

De modules van het Preventie- en verzuimloket van Bouwend Nederland
De modules van het Preventie- en verzuimloket

Module 1: Verzuim- en procesregie.

Optimale ondersteuning tijdens arbeidsongeschiktheid.

Module 2 en 3: Aanvullend programma voor eigenrisicodragers WGA en/of ZW.

Begeleiding tijdens re-integratie in de WGA- en ZW-periode en om uitstroom te bevorderen.

Module 4: Verzuimbegeleiding op basis van volledig maatwerk.

ArboDuo maakt graag een voorstel.

Module 5: Diverse preventieactiviteiten.

Onder andere risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E), trainingen om verzuim of uitval te voorkomen, werkplekonderzoek (via Volandis), bedrijfshulpverlening, ongevalsonderzoek, advies en training veiligheidscultuur.

Module 6: Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leefstijl.

Samen met Volandis geeft ArboDuo uitvoering aan de DIA en het PAGO (zie www.volandis.nl).

Uw voordelen op een rij

 • Veel branchekennis, -expertise en -ervaring (verzuimpreventie, veiligheid, branchespecifieke risico’s.
 • 20% korting op het totaalpakket.
 • 18% korting op het activiteitenpakket.
 • 5% korting op de verzuimpakketten.
 • 5% korting op consultancy-uren (zoals een veiligheidskundige, P&O, arbeidshygiënist) en RI&E.
 • Vergoeding casemanagement i.c.m. een verzuimverzekering van De Goudse.
 • 12% korting op het arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Een vast aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie.
 • Online klantportal: verzuim volgen + rapportages.
 • Samenwerking met Volandis
 • Keuze uit meerdere verzuimabonnementen.
 • Gratis deelname aan (branche-specifieke) webinars en kennissessies.

Direct afsluiten? Bel 030 299 62 77 of  Mail salessupport@arboned.nl

Verzuimloket Bouwend Nederland

Een zieke werknemer kost u al snel € 300,- per dag. Een duurzame en snelle werkhervatting staat dan ook voorop. Samen met de De Goudse Verzekeringen bieden wij het Verzuimloket. U krijgt hulp en gegarandeerde budgetten van De Goudse voor preventie (€ 500,-) en re-integratie (€ 4.000,-) bij (dreigend) zieke werknemers.

Lees ook dit klantverhaal.

Wat zit er nog meer in het Verzuimloket?

Veilige en gezonde bouw

Regelingen in de bouw

In de bouwsector zijn verschillende regelingen beschikbaar om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Wij zetten ze hier voor u op een rij.

Meer informatie

Welke verzuimverzekering sluit u af in de bouw?

Het is belangrijk dat verzekeraars, arbodiensten, brancheorganisaties, adviseurs en werkgevers elkaars taal begrijpen. Wij spreken met Paul Verweij, consultant en adviseur bij Aon en partner van ArboDuo, onderdeel van ArboNed. Lees hier het interview.

"Benut de mogelijkheden"

Vijf vragen aan Gert-Jan Klanderman
"ArboDuo helpt ondernemers in de bouw en infra om een goede werkgever te zijn. Daarvoor bieden wij diensten rondom verzuim en preventie. Er valt nog veel winst te behalen. Er zijn zoveel goede regelingen en afspraken binnen de bouw en infra. Benut de mogelijkheden!"
Vijf vragen aan Gert-Jan Klanderman, branchemanager ArboDuo (Ledenservice Bouwend Nederland, aug. 2022)

ArboNed tekent vernieuwde samenwerking met Volandis

Samen met nog vier arbodiensten tekenden ArboNed een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Door middel van deze overeenkomst werken we samen om het gehele proces, van Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) tot vervolgactiviteiten, te optimaliseren. Meer informatie over deze samenwerking leest u hier

Volandis en arbodiensten bundelen krachten met nieuwe overeenkomst.
Volandis en arbodiensten bundelen krachten met nieuwe overeenkomst.

Klant Bouwgilde over ArboNed

“Het imago van de bouw moeten we sterk verbeteren. We moeten jonge bouwvakkers het perspectief laten zien van een mooie, lange carrière in de bouwsector. Want die is er." Wij spreken Gerrit Koster, bedrijfsleider bij Bouwgilde en klant van ArboDuo, onderdeel van ArboNed.

Lees het interview

of download de pdf

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

U wilt uw werknemers een veilige werkomgeving bieden, waar ze met plezier kunnen werken. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht in de arbeidsrisico’s in uw bedrijf waardoor u ze kunt aanpakken en verkleinen. Zo voorkomt u ongelukken en verzuim. Lees hier meer over de RI&E Bouwnijverheid.

"De bouwsector gezonder en aantrekkelijker maken"

Interview Gert-Jan Klanderman
Samen met Volandis en De Goudse werken we aan preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra. Onder meer op het gebied van psychisch verzuim, dat ook in de bouw en infra toeneemt. Branchemanager Bouw Gert-Jan Klanderman vertelt erover in het magazine van Bouwend Nederland (mei 2023, pagina 6).

Werkstress in de bouw

De bouw- en infrasector blijft voornamelijk mensenwerk. En door de laatste ontwikkelingen worden de eisen steeds hoger. Zo moet de sector projecten van hoge kwaliteit snel opleveren tegen relatief lage kosten. En dat vraagt veel van onze medewerkers op de bouwplaats. ArboNed geeft in het ledenmagazine van Bouwend Nederland (najaar 2019) tips om uitval door te hoge werkdruk te voorkomen. Lees het artikel

Interview hoger veiligheidskundige over 25 jaar ArboNed in de bouw

ArboNed bestaat 25 jaar. In die tijd namen we ArboDuo over, de branchespecialist van de bouwsector. Brancheorganisatie Bouwend Nederland sprak met onze hoger veiligheidskundige Gert-Jan Oude Aarninkhof en branchemanager Bouw & Transport Gert Jan Klanderman over de afgelopen 25 jaar. En ze kijken vooruit. Lees het interview hier.

 

Universele gebarentaal op de bouwplaats

Er is een nieuwe, universele gebarentaal ontwikkeld voor werknemers op de bouwplaats. Hard nodig voor een veilige werkplek, want door gehoorbescherming en een mix aan nationaliteiten kunnen bouwplaatsmedewerkers elkaar vaak niet verstaan. Met de nieuwe (hand)gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om zo ongevallen te voorkomen.

Interview branchemanager over een veilige bouwplaats

In 2017 kwamen in Nederland twintig bouwvakkers niet thuis. Ze overleden op het werk door een ongeval. Verschrikkelijk nieuws. Het zorgen voor een veilige bouwplaats is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en ketenpartners. In de Bouwend Nederland Ledenvoordelen special voorjaar 2018 vertelde Gert-Jan Klanderman, branchemanager Bouw & Transport over ArboDuo (onderdeel van ArboNed) helpt dit te voorkomen. Lees het complete interview hier