ArboDuo

Ziek- en herstelmeldingen tijdens de vakantie

Bent u klant van ArboDuo en is uw bedrijf een periode gesloten in de zomermaanden? Dan kunnen uw werknemers tijdens deze vakantieperiode zelf de ziek- en herstelmeldingen doorgeven aan ArboDuo.

De arboverpleegkundige, uw vaste contactpersoon.

De arboverpleegkundige voert de regie over het proces van de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de totale dienstverlening, maar zijn rol is meer op de achtergrond.

De arboverpleegkundige verzorgt als vaste contactpersoon de terugkoppeling van de spreekuren. Ook evaluaties vinden plaats bij de arboverpleegkundige. Wanneer de medisch situatie dit vereist, zal ook de bedrijfsarts ingeschakeld worden. Welke verzuimbegeleiding past bij u?

ArboDuo Comfortabel

ArboDuo coördineert uw verzuimmanagement, zodat alles op het gebied van verzuim goed geregeld is.

ArboDuo onderscheidt zich door actieve verzuimbegeleiding die desgewenst al op de eerste dag dat uw werknemer zich ziek meldt, start met het toezenden van een digitale vragenlijst. Uw werknemer ontvangt een vragenlijst en u als werkgever. We vragen naar de werksituatie en –omstandigheden, en naar de privésituatie. De vragenlijst geeft onze experts inzicht in de verzuimoorzaak en bepaalt welke vervolgactie ingezet moet worden op het meest effectieve moment, door de juiste professional. Door de verzuimbegeleiding af te stemmen op de verzuimoorzaak, kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk weer goed in het werk te functioneren.

Meer weten over ArboDuo Comfortabel.

Direct offerte aanvragen

ArboDuo Excellent

U wilt zelf meer doen om de vitaliteit van uw werknemers te vergroten en het verzuim te laten dalen, waarbij u zelf de volledige regie voert over het verzuimproces, inclusief poortwachter-wetgeving. We brengen dan graag vooraf samen met u in kaart hoe uw gezondheidsmanagement nu is geregeld, en wat uw ambities zijn.

In deze aanpak vindt standaard telefonische informatie-inwinning plaats binnen drie werkdagen na de ziekmelding. Een ervaren (para)medisch geschoolde deskundige met kennis van verzuimoorzaken, de werkvloer, ziektebeelden en wetgeving stelt een telefonische diagnose. Op basis van het gesprek schakelt deze deskundige direct de juiste hulp in.

De voordelen van Excellent:

  • We bieden u maatwerk: het verzuimmanagement richten we organisatiespecifiek in.
  • We bieden u integrale oplossingen voor uw gezondheid- en productiviteitsvraagstukken.
  • U krijgt toegang tot alle expertise en deskundigen van ArboDuo.
  • En u kunt gebruik maken van online verzuimsysteem.

Direct offerte aanvragen

Verzuimverzekering bij inkomensverzekeraar?

Hebt u een verzuimverzekering bij een van de inkomensverzekeraars met wie wij samenwerken? Dan bieden wij u voordeel en administratief gemak in de vorm van een combipakket. Kijk of wij ook afspraken met uw verzekeraar hebben.