Dit is waarom al uw werknemers mee moeten willen doen aan een Preventief medisch onderzoek (PMO)

  • 04 april 2019 aangemaakt

Het Preventief medisch onderzoek (PMO) geeft uw werknemer inzicht in zijn energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Alle werknemers krijgen een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten uit hun onderzoek. Hierdoor biedt het PMO niet alleen inzicht, maar ook oplossingen. De privacy van uw werknemers is hierbij gewaarborgd. De werkgever krijgt bij meer dan 15 werknemers een groepsrapportage inclusief passend advies.

Voordelen van het PMO

Gezondheid in kaart

Wie zich gezond en energiek voelt, kan optimaal genieten van de dingen die hij leuk vindt. Maar de meeste mensen staan pas stil bij hun gezondheid als er al iets aan de hand is. Werknemers die bewuster bezig zijn met hun eigen gezondheid en leefstijl, kunnen negatieve gezondheidseffecten voorkomen. Ze kunnen zelf goed zorgen voor het ervaren van een energiek, vitaal en gezond gevoel. Een Preventief medisch onderzoek vormt hierbij een goede stap.

De voordelen van een PMO:

  • Werknemers krijgen een goede indicatie van de eigen gezondheid en vitaliteit.
  • Werknemers krijgen een adviesgesprek met een vitaliteits- en gezondheidsdeskundige.
  • Op basis van de uitslag krijgen ze concrete tips, adviezen en handvatten om de gezondheid, vitaliteit en leefstijl te kunnen verbeteren.
  • Individuele gegevens worden niet gedeeld met de werkgever, de privacy van uw werknemers is dus gewaarborgd.
  • Deelname is gratis en vrijwillig voor werknemers.

Vervolg PMO

Het PMO vormt voor een bedrijf als ‘nulmeting’ de perfecte basis voor een meerjaren actieplan gericht op vitaliteit en inzetbaarheid. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten gebeurt door onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen in veel gevallen in de vorm van ‘actie-workshops’, waarbij ze samen met de werkgever en werknemers vervolgacties bedenken. Het is dan ook niet alleen het PMO zélf dat het verschil maakt in de verzuimverlaging, maar vooral ook het vervolg dat de organisatie eraan geeft, op basis van de visie op gezond werken.

Toolkit voor de werknemer

Het succes van het PMO hangt ook af van de deelname van uw werknemers. Die is vrijwillig. Als u een PMO bij ArboNed uitvoert, ondersteunen wij u bij het informeren over en enthousiasmeren van uw werknemers. U ontvangt van ons een uitgebreide toolkit met een aankondigingsbericht, poster, leaflet en intranetteksten. Met hulp van deze middelen kunt u snel en effectief uw eigen gezondheidscampagne voeren.

Deelname werknemer PMO
Voorbeeld poster 

Lees meer over het PMO