Arbeidsdeskundig onderzoek: wat kunt u verwachten?

De arbeidsdeskundige gebruikt het arbeidsdeskundig onderzoek voor zijn advies aan u over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Hij kijkt naar de meest effectieve route naar duurzaam herstel. In dit artikel leest u wat u kunt verwachten van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Ziekmelding

Als uw werknemer zich ziek meldt, gaat hij eerst naar de bedrijfsarts. Deze bekijkt of de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken en legt dit als advies voor aan de werkgever en werknemer. Is de werknemer langer ziek, dan adviseert de bedrijfsarts vaak de inzet van een arbeidsdeskundige. Deze voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Maar waarom en hoe? Wij geven antwoord op deze vragen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige adviseert u over re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer en beoordeelt of alle re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. Hij onderzoekt de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Hiervoor komt hij op locatie, bekijkt de werkplek en spreekt met werkgever en werknemer. Dan wordt duidelijk wat de functie vraagt en of het werk nog bij de werknemer past.

De arbeidsdeskundige brengt de knelpunten in kaart en adviseert in oplossingen en mogelijkheden. Hiervoor maakt hij een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
  • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’)?

De arbeidsdeskundige informeert u ook over wetgeving en UWV, subsidies, kortingen en vergoedingen en over de mogelijkheden voor uw werknemer om zich om- of bij te scholen.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het arbeidsdeskundig onderzoek staat niet expliciet in de Arbowet, maar werkgevers zijn wel verplicht om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door het onderzoek van een arbeidskundige.

Als u niet met een rapport onderbouwt wat u heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer, kan dit consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van ziekte uitgevoerd. In de 42e week moet namelijk vanuit de Wet verbetering poortwachter een ziekmelding bij het UWV gedaan worden. Omdat bij het ingaan van het tweede verzuimjaar de wet verplicht werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen, is een arbeidsdeskundig onderzoek in die periode sterk raadzaam.

Eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek?

Ja, u kunt ook eerder of later een arbeidsdeskundig onderzoek laten doen. Soms is bijvoorbeeld al snel duidelijk dat de werknemer niet kan terugkeren naar zijn eigen werk, dan is het slim om het onderzoek eerder in te zetten. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder vaak voor, maar kan ook. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts aangeeft dat het geen toegevoegde waarde heeft, omdat de werknemer bijna hersteld is.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts en houdt rekening met de privacy en medische geheimhouding. De arbeidsdeskundige heeft contact met de werknemer, de werkgever en bezoekt de werkplek. Dankzij zijn kennis van werk, wet- en regelgeving, het bedrijf en de informatie van de bedrijfsarts kan hij een goed afgewogen advies uitbrengen. Dit advies schrijft hij in een re-integratie rapportage met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de herintreding. Zowel u als de werknemer ontvangen dit rapport

De arbeidsdeskundigen van ArboNed

ArboNed voert met 35 arbeidsdeskundigen per jaar zo’n 4.200 onderzoeken uit. Benieuwd wat een arbeidsdeskundige voor u kan doen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij ArboNed of via 030 299 62 77 en salessupport@arboned.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten