Hoe zit het met verzuim en vangnet?

In sommige situaties kunnen werkgevers voor hun zieke werknemers een ziektewetuitkering aanvragen (vangnet). Dit geldt bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen, bij orgaandonatie, of als iemand onder een no risk polis valt.

Hoe zit het met verzuim en vangnet?

Wanneer kan ik als werkgever een ziektewetuitkering aanvragen voor mijn zieke werknemer? 

In de volgende situaties kunt u als werkgever een ziektewetuitkering aanvragen voor uw zieke werknemer (vangnetregeling):

1. Ziek door zwangerschap of bevalling.
Als uw werkneemster voor of na haar verlof ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, kunt u een ziektewetuitkering voor haar aanvragen.

2. Ziek door orgaandonatie.
Ook voor een werknemer die ziek wordt door orgaandonatie kunt u een ziektewetuitkering aanvragen. Dat kan ook als werknemer een vooronderzoek heeft om te beoordelen of hij geschikt is voor orgaandonatie (mits dat onderzoek minimaal een halve dag duurt).

3. Uw zieke werknemer heeft een no-risk polis.
Een werknemer met een ziekte of handicap kan recht hebben op de no-riskpolis. 

4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling en is ziek.
Tot slot kunt u soms voor oudere, voormalig werkloze werknemers een Ziektewetuitkering aanvragen.

Een uitgebreidere toelichting op de vangnetbepalingen vindt u op de website van UWV.

De ziektewetuitkering duurt uiterlijk tot de werknemer 2 jaar ziek is. U als werkgever blijft deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer.  

Zo weet u of uw werknemer onder een vangnetbepaling valt

Als uw werknemer zich ziekmeldt, mag u niet zomaar alles vragen en vastleggen. Hoe kunt u dan te weten komen of uw werknemer onder een van de vangnetbepalingen valt? 

De enige manier om hierachter te komen, is door het concreet te vragen aan uw werknemer. ‘Val je onder een vangnetbepaling?’ is een van de vragen die u wettelijk gezien wél mag stellen. U mag namelijk alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor u als werkgever om te weten. Informatie die nodig is om te weten of u het loon moet doorbetalen, is noodzakelijke informatie.

Uw werknemer is verplicht antwoord te geven, maar hoeft niet te vertellen om welke vangnetsituatie het gaat. Hij hoeft dus alleen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.

Eerder op de hoogte
Is uw werknemer 2 maanden of langer in dienst, dan mag u vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. Ook nu hoeft uw werknemer niet te vertellen over welke ziekte of beperking het gaat, of welke uitkering het is. 

De (bedrijfs)arts mag alleen met toestemming van uw werknemer aan u als werkgever doorgeven of er sprake is van een vangnetsituatie.

Voordelen vangnetregeling werkgever

  • U hoeft het loon van uw zieke werknemer niet door te betalen.
  • De ziektewet- en WGA-uitkeringen die deze werknemers ontvangen zijn niet van invloed op de hoogte van de door u als werkgever te betalen gedifferentieerde ziektewetpremie respectievelijk gedifferentieerde WGA-premie voor deze vangnetters.
  • U kunt de ziektewetuitkering voor uw werknemer aanvragen via een formulier dat u eenvoudig kunt downloaden via UWV.

Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Leer alles over verzuim beheersen en beperken in één praktische korte training.

  • Breng uw verzuimbeleid naar een hoger niveau
  • Opleiding door ervaren professional uit de arbo-praktijk
  • U volgt de training online dus geen reistijd

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten