Geen klachten en toch thuis door het coronavirus

  • Leestijd
    2 minuten
  • 01 april 2020 aangemaakt
  • 14 april 2020 bijgewerkt

Wat als uw werknemer geen klachten heeft, maar als gevolg van het coronavirus toch thuisblijft, terwijl hij thuis niet kan werken? We bespreken in dit artikel drie scenario's. Of bekijk alle veelgestelde vragen van werkgevers over corona. Heeft uw werknemer wel corona? Kijk dan hier wat u moet doen.

Uw werknemer is bang voor corona

Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werksituatie en moet risico’s beoordelen en maatregelen treffen. Ga in gesprek met uw werknemer als hij bang is voor besmetting. Licht de maatregelen toe die er binnen uw bedrijf allemaal zijn genomen om de kans op besmetting te beperken. Blijft uw werknemer bezorgd en laat de bedrijfssituatie het toe, dan kan de werknemer in overleg met zijn leidinggevende vakantie opnemen. Komt u er op die manier nog niet uit en gaat uw werknemer niet naar zijn werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. U kunt de loonbetaling in dat geval stopzetten nadat u de werknemer schriftelijk hebt gewaarschuwd. Maar of er sprake is van werkweigering moet per geval worden beoordeeld.

Een gezinslid van uw werknemer heeft koorts

Heeft een van de gezinsleden van uw werknemer koorts, dan moet de werknemer volgens de overheidsmaatregelen ook thuisblijven. Kan hij hierdoor niet werken, dan mag werknemer kortdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon). Het kan zijn dat uw cao hiervoor nog aanvullende regelingen kent.

Geen kinderopvang of vervoer

En wat als een werknemer geen opvang voor de kinderen kan regelen, omdat zij bijvoorbeeld verkoudheidsklachten hebben? Of als plots het openbaar vervoer wordt stilgelegd, of er niet meer gecarpoold mag worden en er ander vervoer naar het werk geregeld moet worden? Dan valt te denken aan calamiteitenverlof voor een of enkele dagen. Maak hierover afspraken met uw werknemer.

Corona werkgeversadvies

In het werkgeversadvies staat wat u als werkgever kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uw werknemers. U krijgt advies over hoe u voorkomt dat het coronavirus zich verder verspreidt via de werkplek en wat u moet doen als een werknemer (mogelijk) besmet is met het coronavirus. Ook vindt u informatie over omgaan met ziekmelden en/of afwezigheid als gevolg van het coronavirus, gezond thuiswerken en er is aandacht voor verdriet en rouwverwerking.

Vraag onze praktische gids 'Eerste hulp bij thuiswerken' gratis aan voor uw werknemers

In deze gids:

  • Tips om de werkplek in te richten
  • Oplossingen voor de grootste valkuilen van thuiswerken
  • Advies van onze experts op het gebied van ergonomie, psychologie en vitaliteit

 

Met het aanbieden van de gids aan uw werknemers zorgt u ervoor dat zij ook thuis gezond en prettig kunnen werken. Vul uw gegevens in en u ontvangt de praktische gids per e-mail.