Geen klachten en toch thuis door het coronavirus

  • Leestijd
    2 minuten
  • 01 april 2020 aangemaakt
  • 20 juli 2020 bijgewerkt

Wat als uw werknemer geen klachten heeft, maar als gevolg van het coronavirus toch thuisblijft, terwijl hij thuis niet kan werken? We bespreken in dit artikel drie scenario's. Of bekijk alle veelgestelde vragen van werkgevers over corona. Heeft uw werknemer wel corona? Kijk dan hier wat u moet doen.

coronavirus

Uw werknemer is bang voor corona

Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. U bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werksituatie en moet risico’s beoordelen en maatregelen treffen. Ga in gesprek met uw werknemer als hij bang is voor besmetting. Licht de maatregelen toe die er binnen uw bedrijf allemaal zijn genomen om de kans op besmetting te beperken. Blijft uw werknemer bezorgd en laat de bedrijfssituatie het toe, dan kan de werknemer in overleg met zijn leidinggevende vakantie opnemen. Komt u er op die manier nog niet uit en gaat uw werknemer niet naar zijn werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. U kunt de loonbetaling in dat geval stopzetten nadat u de werknemer schriftelijk hebt gewaarschuwd. Maar of er sprake is van werkweigering moet per geval worden beoordeeld.

Een gezinslid van uw werknemer heeft koorts

Heeft een van de gezinsleden van uw werknemer koorts, dan moet de werknemer volgens de overheidsmaatregelen ook thuisblijven. Kan hij hierdoor niet werken, dan mag werknemer kortdurend zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon). Het kan zijn dat uw cao hiervoor nog aanvullende regelingen kent.

Geen kinderopvang of vervoer

En wat als een werknemer geen opvang voor de kinderen kan regelen, omdat zij bijvoorbeeld corona-achtige klachten hebben? Of als plots het openbaar vervoer wordt stilgelegd, of er niet meer gecarpoold mag worden en er ander vervoer naar het werk geregeld moet worden? Dan valt te denken aan calamiteitenverlof voor één of enkele dagen. Maak hierover afspraken vooraf met uw werknemer.

Download gratis de praktische gids voor een gezonde werkomgeving in coronatijd

Gebruik de handvatten uit deze gids om samen gezond en met vertrouwen door te werken. Ook als de impact van het coronavirus fysiek en mentaal veel van u vraagt.

gids weer aan de slagIn deze gids:

  • Gezond blijven werken in coronatijd, fysiek en mentaal
  • Praktische handvatten voor de mkb'er
  • Praktijkvoorbeelden met adviezen van onze experts

Download de gids

Gerelateerde nieuwsberichten