Wat als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

Leestijd
2 minuten

Stimuleer uw werknemers vakantie op te nemen, want vakantie is hoe dan ook belangrijk om weer op te laden en goed te kunnen omgaan met stress en werkdruk. Maar wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? 

Ziek tijdens vakantie

Ziek op vakantie

Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan worden zijn vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De dagen waarop hij ziek is, tellen niet als vakantiedagen. Uw werknemer kan ze dus later opnieuw opnemen. Uw werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuim­protocol en zich op tijd ziekmelden vanaf zijn vakantieadres.

Met een verzuimprotocol schept u duidelijkheid en voorkomt u problemen. Zorg er wel voor dat u deze regels vooraf bekendmaakt bij alle werknemers, anders kunt u zich er niet op beroepen. Deze regels kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst).
  • Uw werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken.
  • In zijn vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. Denk aan documentatie over de diagnose, het advies dat hij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur.
  • Als zijn vakantie voorbij is, maar uw werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Uw werknemer neemt zo snel mogelijk contact met u op als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden.

Let op: heeft uw bedrijf een OR of personeelsvertegenwoordiging, dan moet u deze betrekken bij het opstellen van de verzuimregels.

Vakantiedagen of ziektedagen?

Soms kunnen ziektedagen van zieke werknemers worden aangemerkt als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden:

  • Deze afspraak moet zijn gemaakt in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of CAO) of moet de instemming van de werknemer hebben.
  • Het mag alleen gaan om ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Het jaarlijkse aantal wettelijke vakantiedagen kunt u berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen (dus 20 dagen bij een volle werkweek).

Is er van tevoren niets afgesproken, dan mag de werkgever op het moment van de ziekmelding tijdens vakantie met de werknemer afspreken dat die, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hiermee niet akkoord gaat en de ziekte tijdens zijn vakantie voortduurt, dan zijn dit ziektedagen.

Training Verzuimmanagement

Leer alles over verzuim beheersen en beperken in één praktische korte training.

Direct boeken

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer