Gezonde werknemers zorgen voor een gezond bedrijf

De Boomgroep beweegt zich op de spoormarkt in Nederland en Europa. Met vier bedrijfsonderdelen zorgen zij voor onderhoud, service, veiligheid, verhuur en handel van goederenwagons en onderdelen voor wagons en locomotieven. Binnen de bedrijfsonderdelen heeft de Boomgroep te maken met verschillende arbeidsrisico’s en oorzaken van verzuim. Wij spreken Marijke Keus, HR medewerkster van de Boomgroep en Cynthia Sacco, Health Safety Environment Quality Officer en preventiemedewerker bij Spoorijzer, één van de bedrijfsonderdelen van De Boomgroep.

boomgroep

“Het werken bij Spoorijzer is fysiek zwaar werk. Uiteraard proberen we het zo mogelijk goed regelen voor onze werknemers. De verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn natuurlijk aanwezig en we hebben onze werknemers twee jaar geleden het Preventief medisch onderzoek aangeboden” vertelt Marijke. Op persoonlijk vlak kwamen daar dingen uit die ook aanpassingen in het werk vergde. Ook Cynthia deed toen mee aan het PMO. “Als preventiemedewerker is het wel belangrijk om een goed voorbeeld te stellen. Ik heb me verder niet bezig gehouden met de uitkomsten omdat ik het heel belangrijk vond om de privacy te benadrukken. Je merkte onder collega’s dat het soms een drempel was om mee te doen.”

Goed geholpen

De Boomgroep en dus ook Spoorijzer werken samen met ArboNed als arbodienst. De samenwerking wordt als prettig ervaren. “Het werken met een vast contactpersoon en in ons geval een contactteam is erg fijn. Ook de terugkoppeling van de bedrijfsarts zijn voor mij duidelijk en zo niet, kan ik altijd terecht met mijn vragen” aldus Marijke. Soms wordt het contact tussen de preventiemedewerker en de arbo-deskundige wel eens gemist, geeft Cynthia aan. In dit soort gevallen biedt ArboNed Mijn preventie-expert, een dienst speciaal voor de (aankomende) preventiemedewerker om samen te sparren.

De stap verder

Omdat de Boomgroep met verschillende bedrijfsonderdelen en disciplines werkt, verschilt het verzuimpercentage ook. “Op kantoor is het veel minder hoog dan in de werkplaats. Logisch maar soms ook wel lastig want onze monteurs zijn de grootste groep. Voor ons is het dan ook belangrijk om een open verstandhouding te hebben met onze werknemers. Een open werksfeer waar dingen gedeeld kunnen worden. Dat is nu soms een uitdaging omdat we ook fysiek op afstand zitten.” Met de wettelijk verplichtte instrumenten zoals de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het Preventief medisch onderzoek (PMO) heeft de Boomgroep de basis arbozorg op orde. “En dat is belangrijk want gezonde werknemers zorgen toch voor een gezond bedrijf” sluit Cynthia af.