Staatssecretaris Van Ark: Bedrijfsarts heeft recht op inzage RI&E

  • 12 september 2018 aangemaakt

Werkgevers geven bedrijfsartsen niet altijd inzage in de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Dat kwam onlangs aan de orde in een Tweede Kamerdebat. Het recht op deze inzage ligt wel al besloten in de huidige regelgeving, meldt Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark. Zij wil nu bevorderen dat bedrijfsartsen de RI&E ook daadwerkelijk te zien krijgen.

Staatssecretaris Van Ark: Bedrijfsarts heeft recht op inzage RI&E

Inzage RI&E essentieel

Volgens de huidige regelgeving mogen alle kerndeskundigen en arbodiensten de RI&E inzien. Voor het goed uitvoeren van hun taken is het namelijk belangrijk dat de kerndeskundigen alle beschikbare informatie hebben over de risico’s die spelen op de werkvloer.

Tamara van Ark in haar Kamerbrief: “Uit mijn contacten met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en de andere kerndeskundigen blijkt dat zij het vanzelfsprekend vinden dat zij inzage hebben in de RI&E van bedrijven. Voor veel van de taken die zij uitvoeren (bijvoorbeeld verzuimadvisering, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het preventieadvies, de samenwerking met de preventiemedewerker en de medezeggenschap) geldt dat deze alleen goed kunnen worden verricht als men geïnformeerd is over de risico’s.”

De reden hiervoor is vaak dat de werkgever niet inziet hoe belangrijk het is dat de bedrijfsarts deze informatie heeft. Soms zijn werkgevers huiverig voor het weggeven van ‘bedrijfsgeheimen’, maar kerndeskundigen moeten de informatie vertrouwelijk behandelen.

Lees de Kamerbrief

Wettelijke verplichting

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en bedrijven zijn verplicht om samen te werken met deze specialisten. Sinds de nieuwe Arbowet is elke werkgever ook verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Lees meer over de bedrijfsarts