Waarom een bedrijfsarts voor het mkb?

Leestijd
2 minuten
26 mei 2024 bijgewerkt

Werknemers moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Wat zijn de voordelen van een bedrijfsarts?

Waarom een bedrijfsarts voor het mkb?

Impact verzuim op mkb

Het gemiddelde verzuim binnen het mkb in Nederland is de afgelopen jaren gestegen van 3,4% in 2017 naar 3,8% medio 2019. Eén verzuimdag kost gemiddeld € 250, dus verzuim kan enorme kosten met zich meebrengen en een grote impact hebben op uw organisatie.

Juist voor mkb’ers is het in het kader van kostenbeheersing van groot belang een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen, die snel in actie kan komen om het verzuim te beperken. Bovendien haalt u op die manier kennis in huis rond wetgeving en arbozaken.

Arbo-arts of bedrijfsarts?

De term "arbo-arts" valt vaak in het mkb. Hoewel vaak hetzelfde wordt bedoeld, is een bedrijfsarts echt anders dan een arbo-arts:

  • Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel.
  • Bedrijfsartsen zijn ingeschreven bij het BIG-register.
  • Een bedrijfsarts heeft altijd een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding van vier jaar. Arbo-artsen hebben geen specialisatie gevolgd.
  • Vanuit de Wet verbetering poortwachter moet u een bedrijfsarts raadplegen. Een arbo-arts is hiertoe niet bevoegd.

Iemand die zichzelf arbo-arts noemt, is dus geen bedrijfsarts. ArboNed heeft geen arbo-artsen in dienst en werkt alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen en basisartsen. Een basisarts is iemand die zijn studie geneeskundige met succes heeft afgerond. Basisartsen werken bij ArboNed altijd onder supervisie.

Voordelen bedrijfsarts

  • De bedrijfsarts adviseert u en uw werknemer op het gebied van verzuimbegeleiding, over het inzetten van de juiste behandeling en zorgt voor de juiste documenten in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
  • De gebruikt richtlijnen en protocollen voor bewezen effectieve behandelingen bij de meest voorkomende aandoeningen.
  • Uw werknemer heeft toegang tot het open spreekuur van de bedrijfsarts wat uitval kan voorkomen.
  • De bedrijfsarts adviseert u over wat wettelijk nodig is om onnodige gezondheidsrisico’s in het werk te voorkomen (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en helpt al vroeg gezondheidsrisico’s op te sporen (Preventief medisch onderzoek).
  • De bedrijfsarts kan uw werknemer doorverwijzen voor aanvullende behandeling, wat lange wachttijden in de zorg kan voorkomen.

Verplicht basiscontract

In de Arbowet is het verplicht een zogenoemd basiscontract te hebben. Werkgevers, werknemers en arbodienstverleners zijn gebaat bij duidelijke afspraken om werkend Nederland gezond en fit te houden. De overheid heeft daarom een aantal basisregels opgesteld, die verplicht zijn in het basiscontract. Lees er meer over op de website van Arboportaal, of regel direct uw basiscontract.

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld en is ArboNed sinds juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer