De Arbowet en het wettelijk verplichte basiscontract. Wat betekent dat voor u als adviseur?

  • Leestijd
    1 minuten
  • 24 september 2020 aangemaakt
  • 09 juni 2021 bijgewerkt

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om deskundige ondersteuning te regelen bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. In de meeste gevallen sluit de werkgever hiervoor een overeenkomst af bij één gecertificeerde arbodienst op grond van de zogenoemde ‘vangnetregeling’. Omdat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat zijn bij duidelijke afspraken over deze ondersteuning, moeten die volgens de wet worden vastgelegd in het ‘basiscontract’. 

vangnetregeling

Basiscontract en vangnetregeling

Maakt u bij de ondersteuning van uw arbotaken gebruik van de ‘vangnetregeling’, dan heeft u hiervoor een overeenkomst afgesloten met één gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed. De werkafspraken over de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door vier kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige) zijn vastgelegd in het zogenoemde ‘basiscontract’. Het gaat hierbij om:

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het basiscontract.

Ondersteuning ArboNed

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

  • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
  • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
  • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Heeft u nog geen verzuimabonnement bij ArboNed? U maakt het simpel en snel in orde via onze website. 

Welk verzuimabonnement past bij u? 

Gerelateerde nieuwsberichten