Een basiscontract is verplicht: 4 punten waar het aan moet voldoen

Werkgevers, werknemers en arbodienstverleners zijn gebaat bij duidelijke afspraken om werkend Nederland gezond en vitaal te houden. De overheid heeft daarom in de Arbowet een aantal basisregels opgesteld. Eén daarvan is het hebben van een basiscontract. Dat contract moet dan ook aan vier punten voldoen. Wij zetten ze op een rij.

Het verplichte basiscontract

1. Taakverdeling

Het belangrijkste in een basiscontract is bij welke taken u zich in ieder geval laat ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. U bent wettelijk verplicht om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of de arbeids- en organisatiedeskundige voor de volgende taken: verzuimbegeleiding, toetsen en adviseren Risico-inventarisatie en –evaluatie, uitvoeren van een PAGO/PMO en bij specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

2. Bedrijfsarts

In het basiscontract staan een aantal belangrijke bepalingen wat betreft de bedrijfsarts. Zo moet geformuleerd zijn hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is (bijvoorbeeld via een open spreekuur). Ook moet iedere bedrijfsarts de werkvloer kunnen bezoeken. En in het contract moet staan hoe de bedrijfsarts u adviseert over preventie. Sinds de nieuwe Arbowet heeft de werknemer het recht om een second opinion aan te vragen. Hoe deze procedure verloopt, staat beschreven in het basiscontract. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Deze verplichting is ook onderdeel van het basiscontract.

3. Klachtenprocedure

De wetgever is van mening dat onvolledige of gebrekkige contracten kan leiden tot onvolledige arbozorg. Daarom is de verplichting van een klachtenprocedure in het basiscontract opgenomen. Iedere arbodienstverlener moet daarmee een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar eventuele klachten ingediend kunnen worden.

4. Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft sinds de nieuwe Arbowet een duidelijkere rol in de organisatie wat betreft het voorkomen van ongevallen en verzuim. In het basiscontract moet staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Een nauwe samenwerking tussen deze deskundigen is verplicht.

Hoe komt u aan een basiscontract?

Heeft u een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst? Dan bent u waarschijnlijk in het bezit van een basiscontract. Heeft u op dit moment een verzuimabonnement bij ArboNed? Dan voldoet het contract aan de Arbowet. Het getekende contract is in uw bezit en u kunt het tonen bij een controle. Wilt u een nieuw verzuimabonnement en dus een basiscontract met ArboNed afsluiten? Let dan op, uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. Heeft u een andere arbodienstverlener, check dan uw contract in ieder geval op deze vier punten. Voldoet het contract niet aan deze punten of heeft u het contract niet in uw bezit, riskeert u een boete die aardig kan oplopen.

Training preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit dus wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker. 

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten