Een preventiemedewerker werkt samen

De positie van de preventiemedewerker binnen de onderneming is belangrijk. Dat blijkt wel uit de laatste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Een preventiemedewerker kan pas echt succesvol zijn, als hij regelmatig kennis kan uitwisselen. Dan wordt preventie een logisch onderdeel van het werk. Welke samenwerkingen zijn er mogelijk en hoe werkt het in de praktijk? Wij zetten het op een rij.

Een preventiemedewerker werkt samen om duurzame inzetbaarheid levend te houden.

De preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Dat kan iedere betrokken werknemer zijn die affiniteit heeft met arbozaken, zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf.

Werknemers onderling

Een gezonde en veilige organisatie maakt u samen, werkgever en werknemer. U heeft tenslotte allebei belang bij een veilige en gezonde werkplek waar iedereen met plezier werkt. De preventiemedewerker kan hierbij een belangrijke rol spelen door goed te weten wat er speelt onder collega's. Het is ook een taak van de preventiemedewerker om collega's actief te informeren.

Belangrijk is dat werknemers de preventiemedewerker niet zien als 'betweter' of 'ondeskundig'. Dan worden zijn adviezen niet serieus genomen. Een preventiemedewerker die regelmatig op de werkvloer komt en écht met zijn collega's praat (en dus ook luistert), kan adviezen en oplossingen bieden waar iedereen zich in kan vinden.

Leidinggevenden en werkgever

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, dat is de directie of werkgever. Dit is in de Arbowet zo geregeld en dat is niet voor niets. Als bekend is welke risico’s de werknemers lopen, kunt u ze aanpakken. Zo verkleint u de kans op ongelukken en gezondheidsklachten. Daardoor is er minder verzuim, werken uw medewerkers efficiënter en zijn ze gemotiveerd aan het werk.

Voor preventiemedewerkers is het daarom van belang om nauw samen te werken met de directie of de werkgever. Zo komt gezond en veilig werken hoog op de agenda. Er ontstaat ruimte voor verbeteringen met eventueel een bijpassend budget. 

P&O en HR

Een andere belangrijke interne partner voor de preventiemedewerker is de afdeling personeelszaken, P&O of HR (als deze er is). Deze afdeling verzamelt informatie over verzuim, (ongewenst) verloop en/of het aantrekken van nieuw personeel. Er is een gedeeld belang met de preventiemedewerker: tevreden en gemotiveerde werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving zodat het ziekteverzuim en ongewenst verloop laag blijft. Regelmatig overleg zorgt dat preventie hoog op de agenda staat. 

Bedrijfsarts en arbodeskundigen

De preventiemedewerker is een generalist, een interne adviseur als het gaat om bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen. Voor complexere vraagstukken is andere kennis en deskundigheid nodig. Daarom werkt de preventiemedewerker nauw samen met arbodeskundigen, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Ook bijvoorbeeld de veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom kunnen de preventiemedewerker praktische ondersteuning geven. Bijvoorbeeld via Mijn preventie-expert. Als u op tijd de juiste, externe kennis gebruikt, bespaart u uiteindelijk kosten.

preventie-expertSparringpartner voor preventiemedewerkers

Als werkgever moet u zich inzetten om ongevallen en verzuim te voorkomen. Een uitstekend middel hiervoor is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Kunt u hier binnen uw bedrijf coaching en concreet advies bij gebruiken? Schakel dan laagdrempelig een ervaren arbo-deskundige in: Mijn preventie-expert.

Meer over Mijn preventie-expert

Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De OR of PVT heeft een initiërende en controlerende rol op onder andere het arbobeleid. Dat bepaalt de Wet op de Ondernemingsraden. De preventiemedewerker adviseert de OR of PVT over veilig en gezond werken. Het arbobeleid is maar een van de taken van de OR of PVT. Het is voor de preventiemedewerker dus van belang om het onderwerp levend te houden en regelmatig aan te sluiten bij overleggen. 

Overige gesprekspartners 

De belangrijkste gesprekspartners voor de preventiemedewerker hebben we hierboven benoemd. In de praktijk kunnen het er meer zijn. Binnen het bedrijf bijvoorbeeld de BHV'er, vertrouwenspersoon, afdeling communicatie of facilitair. En extern bijvoorbeeld de Inspectie SZW, brandweer, politie, gemeente, vakbond, branchevereniging of - als het bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt - omwonenden. 

Competenties preventiemedewerker

Deze prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. De preventiemedewerker is ‘spin in het web’. Hij moet niet alleen inhoudelijke deskundigheid hebben, maar ook goed kunnen communiceren, samenwerken en doorpakken.

Hoewel een opleiding niet wettelijk verplicht is, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. 

Boek direct de opleiding tot preventiemedewerker

Download gratis de praktische gids voor een veilige werkomgeving

Verlaag het verzuim binnen uw organisatie door de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor gebruikt u de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

gids rieIn deze gids:

  • Veilig en gezond (thuis)werken in tijden van corona
  • De belangrijkste arbeidsrisico’s
  • Mkb’ers aan het woord
  • Handig stappenplan om zelf uw RI&E te maken

Download de gids

Gerelateerde nieuwsberichten