Arbobeleidscyclus

Leestijd
2 minuten
27 januari 2020 bijgewerkt

U heeft als werkgever een zorgplicht voor uw werknemers. Dat betekent dat u optimale arbeidsomstandigheden moet creëren om gezondheidsrisico's te voorkomen. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat hoe u dat kunt doen. Lees hier hoe u met de arbobeleidscyclus in vijf stappen werkt aan een effectief arbobeleid.

 

Arbobeleidscyclus

Waarom investeren in arbobeleid?

Verzuim is voor niemand prettig. Werknemers hebben gezondheidsklachten, werkgevers missen hun werknemers en zitten met kosten waar geen opbrengsten tegenover staan. U voorkomt dus veel ellende als u het verzuim binnen uw organisatie kunt verlagen. Sterker nog: investeren in preventie heeft een positieve uitwerking. U toont goed werkgeverschap en motiveert hiermee uw werknemers. U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen, waarmee u boetes voorkomt. Gebruik de arbobeleidscyclus als praktische leidraad voor een effectief (preventief) arbobeleid.

training verzuimmanagementTraining Verzuimmanagement

Verzuim is een complex probleem, dus zit u ongetwijfeld met allerlei vragen. Wat mag wel en wat niet? Welke stappen moet u volgen? Hoe voert u goede verzuimgesprekken? Tijdens deze training staan we uitgebreid stil bij deze en andere vragen. Zo leert u verzuim effectief beheersen en beperken.

Meer informatie en aanmelden

De vijf stappen

De Arbowet is altijd het vertrekpunt. De juiste route, de arbobeleidscyclus, bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

1. Ambiëren

U heeft de intentie om met uw arbobeleid aan de slag te gaan en stelt hiervoor duidelijke doelen vast.

2. Analyseren

Zodra vaststaat dat u met uw arbobeleid aan de slag gaat, is het zaak de risico’s binnen uw bedrijf te inventariseren.

3. Afwegen

U maakt een zorgvuldige afweging van de risico's. In uw Plan van aanpak beschrijft u welke risico’s u het eerste aanpakt.

4. Aanpakken

De risico's en prioriteiten zijn duidelijk. U kunt aan de slag met uw Plan van aanpak en de actiepunten.

5. Afronden

U sluit de cyclus af door te blijven monitoren, de resultaten te beoordelen en vervolgens bij te sturen waar nodig.

arbobeleidscyclus

Start: RI&E

Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico’s op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid in beeld en beschrijft u de risicogroepen. Op basis van de RI&E volgt een Plan van aanpak waarin staat hoe u de risico’s bij de bron aanpakt.

Vervolg: PMO

De in de RI&E gesignaleerde risico’s en risicogroepen vormen de basis voor het Preventief medisch onderzoek (PMO). Waar de RI&E uitgaat van de ‘gemiddelde mens’, toetst het PMO de gevoeligheid voor risico’s per medewerker, en dat is een belangrijk verschil. Zowel de RI&E als het PMO zijn verplichtingen vanuit de Arbowet.

RI&EAlles over de RI&E

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u ze gericht aanpakken. Een onmisbaar instrument dus om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. Lees er hier alles over.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wet verbetering poortwachter
06 augustus 2019

Wet verbetering poortwachter

Lees meer