Uw werknemer meldt zich ziek. De stappen op een rij.

In elk bedrijf is er weleens iemand ziek. Krijgt u een ziekmelding binnen? Besteed hier dan op de juiste manier aandacht aan. Want hoewel de meeste werknemers snel weer beter zijn, kan er meer aan de hand zijn. En door aandacht te geven aan de ziekmelding, kunt u erger voorkomen. Hoe pakt u dat aan? Wij zetten de stappen op een rij.

Ziekmelding

1. Zorg voor een verzuimprotocol

Heeft uw bedrijf een verzuimprotocol? Dit is belangrijk, omdat het voor iedereen duidelijk maakt hoe uw bedrijf omgaat met een ziekmelding en eventuele vervolgstappen. Zo kunt u preventief aandacht besteden aan uw verzuim en mogelijk verzuim voorkomen.

Voor u is het van belang om elke ziekmelding binnen 24 uur door te geven aan uw arbodienst. Ook als u al weet dat het maar kort zal duren. U krijgt daarmee inzicht in al het verzuim in uw organisatie en zo kunt u rekening houden met eventuele trends. Op individueel niveau kunt u zien of werknemers zich vaak, kort ziekmelden. Als dat het geval is, kan het een teken zijn dat er iets anders aan de hand is. Langdurend verzuim hangt hier vaak mee samen. Goed om in de gaten te houden dus.

2. Oorzaak ziekmelding achterhalen

Het kan natuurlijk gebeuren dat een werknemer zich toch ziekmeldt. Ons advies is om dan bij elke ziekmelding even stil te staan. Ongeveer de helft van de ziekmeldingen valt onder ‘grijs’ verzuim. Dat houdt in dat de werknemer eigenlijk nog best werken, maar zich toch ziekmeldt. 

Als u kunt achterhalen wat de achterliggende oorzaak is van de ziekmelding, kunt u hier misschien iets aan doen. Kan het met het bedrijf of de bedrijfscultuur te maken hebben? Door bewust bezig te zijn met de ziekmelding, kunt u het verzuim verlagen en de werksfeer verhogen. Let op: dit betekent niet dat u uw werknemer zomaar alles mag vragen bij de ziekmelding.

Aandacht voor de ziekmelding begint bij het contact. Zorg dat uw werknemer zich altijd persoonlijk en telefonisch ziek meldt. Dus niet in een mail, app of sms-bericht. Als u de werknemer persoonlijk spreekt, kunt u ook echt contact maken. Stel de vragen die u nodig heeft om het werk op een goede manier door te laten gaan en prikkel uw werknemer om na te denken over het herstel. Let op, dit mag u niet vragen bij een ziekmelding.

3. Zorg voor een goede werksfeer

Een goede arbeidsrelatie met uw werknemers en een prettige werksfeer zijn cruciaal in het verlagen van verzuim. Werknemers die zich gewaardeerd en betrokken voelen en het gevoel hebben gemist te worden, melden zich minder snel ziek. Hierbij speelt goed leiderschap ook een belangrijke rol.

Training verzuimmanagement

Dit zijn de eerste stappen bij een ziekmelding. Maar er is meer. Verzuim is namelijk een complex probleem. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. In de training Verzuimmanagement  leert u verzuim effectief beheersen en beperken.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten