De beste tips om het verzuim binnen uw organisatie te verlagen

 • Leestijd
  2 minuten
 • 30 oktober 2018 aangemaakt
 • 13 mei 2019 bijgewerkt

Gemiddeld zijn mkb'ers in Nederland in 2017 maar liefst 18% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim. Meldt een werknemer zich regelmatig voor een korte periode ziek, dan leidt dit in de helft van de gevallen tot langdurig verzuim. Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Lees hier de beste tips voor het verlagen van verzuim.

tips verzuim

Verlagen verzuim, vergroten werkplezier

Het bespreekbaar maken van kort frequent verzuim én het vergroten van werkplezier en bevlogenheid van werknemers is cruciaal. Het is wetenschappelijk bewezen dat vergroten van werkplezier en bevlogenheid veel meer effect heeft op verzuimverlaging dan het alleen aanpakken van stress. Wij geven u hier negen tips voor het verlagen van verzuim binnen uw bedrijf:

 1. Stuur op meer werkplezier en bevlogenheid door te focussen op wat uw werknemer energie geeft.
 2. Laat weten dat de aanwezigheid en bijdrage van uw werknemer essentieel zijn voor het bedrijf.
 3. Bekende oorzaken van frequent verzuim zijn de verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk, slechte onderlinge sfeer). Ga na of deze onderwerpen bij u spelen en pak ze bij de bron aan.
 4. Ga bij frequent verzuim het gesprek aan met uw werknemer en gebruik hierbij het overzicht van de verzuimmeldingen.
 5. Richt u in het gesprek op de mogelijke oplossingen en maak ook gelijk afspraken voor het vervolg. Ga niet in discussie over diagnoses en klachten en toon begrip voor ernstige klachten en problemen.
 6. Bekijk bij klachten samen welke ruimte u kunt creëren om in aangepaste vorm door te kunnen werken. Zijn er privéproblemen, probeer dan een ziekmelding te voorkomen. Bespreek met uw werknemer wat hij nodig heeft. Denk ook aan doorverwijzing voor begeleiding (bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk) om de werknemer te helpen bij het vinden van oplossingen.
 7. Laat frequent verzuim ook aan bod komen op het werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek uw waardering uit als het frequent verzuim daalt.
 8. Zorg er bij frequent verzuim voor dat u na een afgesproken periode evalueert. Doe dit niet na elke verzuimmelding. Dit leidt namelijk vaak tot discussies over details van de laatste verzuimmelding, die niet bijdragen aan het vinden van een oplossing.
 9. Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en u daar geen zicht op hebt.

Voorkomen van verzuim

Praktische handvatten om uw verzuim te managen? Schrijf u in voor de training verzuimmanagement en leer de juiste vaardigheden en handige tools om verzuim te beheersen en beperken, die u direct kunt inzetten in de praktijk.

Meer informatie

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten