Uitgebreide geschiedenis

Lees hieronder in chronologische volgorde alles over de mijlpalen uit onze bedrijfshistorie. We verheugen ons op de vele mooie ontwikkelingen en successen die hier in de toekomst nog bij zullen komen.

1861

Aandacht voor arbeidsomstandigheden

Er is voor het eerst aandacht voor arbeidsomstandigheden met de publicatie van "De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid" door Samuel Senior Coronel. Hij zag een verband tussen de slechte woon- en werkomstandigheden van arbeiders en hun ziekten.

Zijn opvattingen worden dan nog niet breed gedeeld. Eind negentiende eeuw groeit de overtuiging dat de arbeidersklasse wettelijke bescherming nodig heeft. Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 past in deze lijn. Het is de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid. In 1890 volgt de oprichting van de arbeidsinspectie en in 1903 komt er voor het eerst een geneeskundige in dienst bij de inspectie.

1861

1928

De eerste bedrijfsarts

De eerste bedrijfsarts treedt in dienst: G.C.E. Burger, bij Philips. Voor die tijd zijn er wel al fabrieksartsen, maar Burger is de eerste arts die fulltime in dienst is van een bedrijf.

1e BA

1959

Bedrijfsarts wettelijk erkend

De taken en werkwijze van de bedrijfsarts worden voor het eerst wettelijk erkend en vastgelegd in de Wet op de Bedrijfsgezondheidsdiensten. Bedrijven met meer dan 750 werknemers moeten vanaf nu arbeidsgeneeskundige zorg organiseren.

TK

Foto door: Friezer-Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

1980

De Arbeidsomstandighedenwet

De Tweede Kamer neemt de Arbeidsomstandighedenwet aan. Vanaf 1983 wordt de Arbowet stapsgewijs ingevoerd in Nederland. Aanleiding is het hoge ziekteverzuim dat al sinds de jaren zeventig stijgt en zorgt voor hoge kosten.

Steeds meer mensen stromen de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in en bedrijven kampen door het hoge ziekteverzuim onder meer met productieverlies.

De bedrijfsgezondheidszorg ontwikkelt zich nu tot arbozorg, waarin veiligheidszorg, gezondheidszorg en welzijn zijn geïntegreerd. Concreet betekent het dat er naast bedrijfsartsen onder meer veiligheidskundigen, arbeids-en organisatiekundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen en bedrijfsmaatschappelijk werkers bij betrokken zijn.

1980

1993

Wijziging Arbowet

Het is bekend dat er een ingrijpende wijziging aankomt van de Arbowet. Doel is het stijgend ziekteverzuim tegen te gaan door werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheden te geven.

Een paar jaar eerder, in 1990, spreekt minister-president Ruud Lubbers de beroemde woorden "Nederland is ziek". Hij verwijst hiermee naar de kleine 900.000 mensen die toen in de Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering (WAO) zaten.

Oprichting ArboNed

De officiële oprichtingsdatum van ArboNed is 29 december 1993. Het hoofdkantoor vestigt zich aan het Franz-Lisztplantsoen in Utrecht. Vanaf 1 januari 1994 start ArboNed de activiteiten. Verspreid over het land zijn er de regionale businessunits. ArboNed groeit al snel, mede dankzij de samenwerkingen met brancheverenigingen en verzekeraars.

Arbozaken zijn tot aan de wetswijziging georganiseerd vanuit de bedrijfsverenigingen. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) is een van de organisaties die de administratie doet voor deze bedrijfsverenigingen. Arbozaken horen hierbij. ArboNed ontstaat vanuit het GAK. Niek Weesie, destijds adviserend geneeskundige bij het GAK en betrokken bij de oprichting van ArboNed, vertelt:

De directie van het GAK kreeg de opdracht om een arbodienst op te richten. Uiteindelijk is besloten om deze arbodienst niet binnen het GAK vorm te geven, maar als onafhankelijke onderneming. Er werden zes aandeelhouders gevonden, waaronder Stichting Personeelsaandelen ArboNed. Iedereen die bij het GAK boventallig werd verklaard en bij ArboNed in dienst ging, kocht aandelen met zijn vertrekpremie.

Stichting Personeelsaandelen

Stichting Personeelsaandelen
Niek Weesie

Niek Weesie

  

hoofdkantoor

Het eerste hoofdkantoor

1994

Arbowet gaat in

De aangekondigde wijzigingen in de Arbowet gaan in. De ziekteverzuimbegeleiding wordt een taak van de arbodiensten, die bovendien met elkaar moeten concurreren. Elke werkgever is vanaf nu verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst.

De nieuwe Arbowet wordt tot en met 1996 gefaseerd ingevoerd. Bedrijfstakken die een hoog risico vormen, zoals de bouwsector, moeten als eerste voldoen aan de vernieuwde wet.

De vier kerndeskundigen (de arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts en hogere veiligheidskundige) moeten als individuele deskundigen gecertificeerd of geregistreerd zijn.

arbowet

Het echte pionieren

Ton Stam wordt aangesteld als directeur. Medewerkers van ArboNed zijn de eerste maanden aan het “pionieren”. Bedrijfsarts Truus van Amerongen herinnert:

''We startten in januari 1994 in Amersfoort op 4 kamers, met een typmachine en een kopieerapparaat. Geen formulieren, geen standaardbrieven, en zelfs een paar maanden geen computers. Het was het echte pionieren, fantastisch. Ondertussen werd ik omgeschoold naar bedrijfsarts, net als veel collega’s die de overstap hadden gemaakt van het GAK naar ArboNed.''

Lees het hele interview

tonstam

Ton Stam

 

Risico-inventarisatie en –evaluatie verplicht

Per januari 1994 is het voor bedrijven bovendien verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te (laten) doen. Salesmanager Jan Rozendal:

''De RI&E was echt een hot item. Dat was sinds 1994 verplicht en moest overal worden verkocht. Na de RI&E brachten we het Preventief medisch onderzoek (PMO) bij klanten onder de aandacht.''

RIE

1996

Groei en professionalisering

Inmiddels geldt de nieuwe Arbowet voor alle werkgevers in Nederland. ArboNed maakt voor het eerst winst en de vooruitzichten zijn goed. Er breekt een periode aan van flinke groei en professionalisering. Voor Niek Weesie, destijds vestigingsdirecteur in Eindhoven, is het een hoogtepunt:

''Het zag ernaar uit dat ons bedrijf – zo voelde het echt, ‘onze pioniersorganisatie’ – het zou gaan redden. We dreigden te overleven, na een hele hectische tijd.''

groei

1997

Beeldschermwerk en muisarmen

‘Muisarmen, wat te doen om deze te voorkomen?’ Tips als deze zijn te vinden op de website van ArboNed in 1997. Verder biedt de website onder meer informatie over arboregelgeving en uiteraard over de dienstverlening van ArboNed.

Oprichting afdeling kwaliteit

ArboNed richt een interne afdeling kwaliteit op, die zorgdraagt dat regelgeving zoals de Arbowet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed worden geïmplementeerd in de organisatie.

eerste website

1998

Nieuw: medisch dossier

Alle artsen van ArboNed gaan werken in hetzelfde systeem: het medisch dossier. Adviseur Kwaliteit Cor Heidenrijk:

Het was een grote stap vooruit. Voor het eerst kon een arts uit Groningen zonder problemen op dezelfde manier werken als een arts in bijvoorbeeld Maastricht. Bijzonder was dat het een van de eerste toepassingen was waarbij de gebruikers direct betrokken waren bij de ontwikkeling ervan. Hierdoor was het een gebruiksvriendelijke tool. We hebben er lang mee kunnen werken.

Lees hier het hele interview

dossier

1999

Miljoen werknemers

Een nieuwe mijlpaal: ArboNed is de arbodienst voor ruim een miljoen werknemers in Nederland.

miljoen

2000

Hoofdkantoor verhuist

ArboNed verhuist met vestiging en hoofdkantoor naar Zwarte Woud 10 in Utrecht, waar hoofdkantoor en groepspraktijk Utrecht ook in 2019 nog gevestigd zijn.

Werknemers van ArboNed zien het nieuwe kantoorpand gebouwd worden, want de Utrechtse vestiging huist tot die tijd in Zwarte Woud 2. Dat het een andere tijd is, is wel duidelijk als u zich bedenkt dat er de eerste periode nog binnen gerookt mag worden. Al snel is er alleen nog buiten het gebouw rookruimte.

kantoor

Net geopend: Zwarte Woud 10
roken

Binnen roken kan natuurlijk écht niet

2002

Nieuw digitaal administratiesysteem

In dit jaar is de introductie van Nova, een nieuw digitaal administratiesysteem, gekoppeld aan het medisch dossier waar de bedrijfsartsen in werken. Het betekent een grote stap op het vlak van automatisering. Secretaresses José Bremer-Deckers en Carla Dubbelaar hierover:

''In vergelijking met andere arbodiensten is ArboNed altijd vooruitstrevend geweest, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering. Nova was hier een goed voorbeeld van.''

 

Invoering Wet verbetering poortwachter

Per april 2002 is de Wet verbetering poortwachter van kracht. Volgens deze wet zijn werkgever en werknemer samen met de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan.

2004

Nieuwe directeur: Paul Verburgt

Paul Verburgt treedt aan als directeur bij ArboNed. Onder zijn leiding maakt de organisatie zich klaar voor de privatisering van de arbosector in 2005.

Oprichting Arts in Bedrijf

Arts in Bedrijf wordt opgericht, gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die hun verzuimbeleid grotendeels zelf willen uitvoeren en bewaken. Voor maximale grip op het verzuimbeleid krijgen afnemers van deze dienst een vaste bedrijfsarts op locatie.

Introductie Health Check

Er wordt een laagdrempelige Health Check in het leven geroepen. Het onderzoek van 20 minuten richt zich op algemene indicaties voor de lichamelijke gezondheid, zoals bloeddruk, body mass index (BMI) en longinhoud.

verburgt

Paul Verburgt

 

2005

Grootschalige wijziging Arbowet

Opnieuw wijzigt de Arbowet (1 juli 2005). Niet langer zijn bedrijven verplicht zich aan te sluiten bij een externe arbodienst.

Werkgevers kunnen natuurlijk wel nog steeds een externe arbodienst inschakelen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om incidenteel zelfstandige arbodeskundigen in te schakelen (zoals bedrijfsartsen, of arbeidshygiënisten). Ook kunnen ze een werknemer aanwijzen als arbodeskundige, of een interne arbodienst opzetten.

Een belangrijke reden voor klanten om voor ArboNed te (blijven) kiezen, is dat het arbodienst is met de laagste instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en het laagste verzuimpercentage, lager nog dan de CBS-norm.

Reorganisatie en herpositionering

De wijziging van de wet leidt tot een reorganisatie bij ArboNed. De regionale insteek blijft, maar er volgt een herpositionering waarbij klanten worden ingedeeld naar bedrijfsgrootte.

Oprichting KeurCompany

KeurCompany wordt opgericht als aparte divisie binnen ArboNed. KeurCompany houdt zich onder meer bezig met het Preventief medisch onderzoek (PMO), vitaliteit, keuringen en de griepprik voor werknemers van ArboNed.

Oprichting MedRecht

MedRecht wordt opgericht als merk binnen ArboNed. Hier kunnen werkgevers terecht voor juridisch advies rond arbozaken (zoals bezwaar maken tegen beslissingen van UWV) en later ook voor mediation (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict).

Te zien op tv

De eerste televisiecommercial komt uit. Over Dirk, de overijverige werkgever.

Bekijk de reclame

reclame

De eerste tv-commercial

 

Introductie Chief Medical Officer

Bedrijfsarts Willem van Rhenen wordt aangesteld als Chief Medical Officer. ArboNed is de eerste arbodienst die een directiepost creëert voor een arts. Later volgen andere arbodiensten het voorbeeld.

Van Rhenen is specialist op het gebied van bevlogenheid en bekleedt vanaf 2010 bovendien de post van hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. ArboNed zet als arbodienst het thema bevlogenheid op de kaart.

rhenen

Willem van Rhenen

 

2006

Nieuw concept: DokterMax

ArboNed introduceert een nieuw concept: DokterMax. Later wordt DokterMax omgedoopt naar Arts op afroep. Met DokterMax start een nieuw type dienstverlening. De werkgever met een DokterMax-contract voert zelf de regie over zijn verzuimgevallen.

Het houdt in dat ArboNed pas dienstverlening uitvoert vanaf het moment dat de werkgever daarvoor een opdracht geeft. Voor het goed uitvoeren van de eigen regie krijgt de werkgever toegang tot een speciale webportal.

max

2008

Overname ArboDuo

In december 2007 neemt ArboNed ArboDuo over, een relatief kleine arbodienst met een grote naam bij bedrijven in de bouw, het transport en de schoonmaak. Per januari 2008 wordt ArboDuo officieel onderdeel van ArboNed. Keyaccountmanager Gert Jan Klanderman:

''ArboDuo was een gezonde onderneming en vormde voor ArboNed een welkome aanvulling op de bestaande dienstverlening. ArboDuo had een mooie mkb-portefeuille, was onder meer gericht op een aantal specifieke branches (zoals bouw, transport en schoonmaak) en was qua ICT drukdoende met een nieuw primair systeem. Hoewel de bouw in de crisis die volgde zware klappen te verduren kreeg, zijn bouw en transport nu nog steeds speerpuntbranches van ArboNed. Het is in mijn ogen dus een verstandige aankoop geweest. De samenwerking met deze branches is ook nog steeds goed. Vanaf de eerste dag was het een prima ‘match’.''

arboduo
gertjan

Gert-Jan Klanderman

Nieuwe formule: Cees

ArboNed lanceert weer een vernieuwende formule binnen de arbodienstverlening: Cees. Het is een doortastende casemanager die zich met name richt op organisaties die ook buiten de reguliere kantoortijden open zijn.

Waar werkgevers normaal gesproken zelf hun verantwoordelijkheid nemen de eerste 5 ziektedagen, neemt de casemanager vanaf dag 1 het initiatief om het ziekteverzuim aan te pakken.

Aankoop Aviation Medical Center

ArboNed koopt Aviation Medical Center, verantwoordelijk voor alle vliegmedische keuringen. In 2016 wordt het bedrijf weer afgestoten.

Promotieonderzoek

In 2008 promoveert bedrijfsarts Willem van Rhenen met zijn proefschrift From stress to engagement. In dit proefschrift wordt bepleit om stress niet alleen te managen door preventie, advisering en zorg, maar om daarnaast de mentale gezondheid van werknemers te  versterken. Immers, alleen bevlogen werknemers zullen excellent presteren.

cees

2009

Nieuwe directeur: Peter van Kleij

Peter van Kleij wordt benoemd tot directeur. Daarvoor is hij CEO van Achmea Vitale.

Lancering Vrijwerk

ArboNed lanceert het concept Vrijwerk en sluit daarbij aan bij de opkomende trend van het nieuwe werken. Vrijwerk richt zich primair op back offices, administraties en call centers, omdat het nieuwe werken juist op deze afdelingen niet gebruikelijk is. Waar het bij Vrijwerk om draait, is dat mensen de vrijheid krijgen de werkvorm, werkplek en werktijden te kiezen die bij hen passen. Doel is dat werkplezier, bevlogenheid en productiviteit toenemen.

kleij

Peter van Kleij

 

2010

Promotieonderzoek Rob Hoedeman

Op 29 september 2010 promoveert bedrijfsarts Rob Hoedeman aan de Rijksuniversiteit Groningen met zijn proefschrift ‘Severe medically unexplained physical symptons in a sick-listed occupational health population’. Uit zijn onderzoek is gebleken dat 15 procent van de werknemers die langdurig verzuimen, 78 dagen langer verzuimt door onverklaarde lichamelijke klachten.

2011

Rebranding naar 365

Wens is een naam die meer de lading dekt van wat de organisatie te bieden heeft. Gedachte is dat een grootschalige rebranding nodig is om het bedrijf opnieuw in de markt te zetten als dé business partner voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van mensen. Het wordt: 365. Met als pay-off: Elke dag is belangrijk.

ArboNed is met 24% marktleider in het mkb en heeft een goede naam als deskundige arbodienstverlener. Het merk is positief, maar wordt door de markt niet als bijzonder onderscheidend ervaren. En dat terwijl ArboNed juist veel nadruk legt op innovatie. Om het onderscheidend vermogen te onderstrepen en beter uit te stralen wat het bedrijf allemaal biedt, is een rebranding nodig. Mensen blijken een te sterke, beperkte associatie te hebben bij het woord ‘arbo’. Een associatie die bovendien nauwelijks te veranderen is.

De visie en belofte van 365: “365 inspireert organisaties en individuen door bevlogenheid te verhogen, gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit resulteert aantoonbaar in een verbetering van de productiviteit en meer energieke en toegewijde werknemers.”

Bij 365 komen verzuim, preventie en engagement samen.

FD

Lancering 365 in het FD

 

inzicht

Inzicht: terugblik op 2011

 

 

365

Eigen regie = Mensely

Waar 365 werkgevers ondersteunt om te komen tot eigen regie, vallen ze nog steeds onder Arts in Bedrijf. Werkgevers die volledig eigen regie hebben, worden ondergebracht bij het nieuwe merk Mensely.

Vanuit dit nieuwe onderdeel worden bedrijfsartsen en andere professionals gedetacheerd. Mensely biedt vacatures voor alle professionals die bijdragen aan de verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hulphond loopt Alpe d'HuZes

Voor het goede doel, Hulphond Nederland, beklimmen op 9 juni duizenden mensen de Alpe d'Huez. Ook Hans Sanders en zijn hulphond Oeke beklimmen samen met sponsor 365 de 15 kilometer hoge alp.

mensely

2012    

Introductie hbo-opgeleide casemanagers

De teamassistentes – die vooral administratieve taken hadden – maken plaats voor hbo-opgeleide casemanagers (toen: reïntegratie regisseurs, nu: procesregisseurs en re-integratie- en preventieadviseurs).

Het betekent een verbetering van de kwaliteit van het klantcontact. De aanpak past bovendien bij het dreigend tekort aan bedrijfsartsen dat zichtbaar begint te worden. Salesmanager Jan Rozendal:

Dit dedicated team van hbo-opgeleide re-integratie- en preventieadviseurs kan veel meer een sparringpartner zijn voor de HR-adviseurs bij onze klanten. Hierdoor kunnen de bedrijfsartsen zich focussen op hun kerntaak. Klanten ervaren het als heel positief.

rpa

Introductie digitale vragenlijst

Als eerste arbodienst in Nederland lanceert ArboNed een digitale vragenlijst; Delta. ArboNed blijkt trendsetter, andere arbodiensten volgen het voorbeeld.

Afhankelijk van de antwoorden, krijgen werknemers vervolgvragen. Zo krijgt een zwangere vrouw andere vragen dan iemand die psychische klachten heeft, en ook voor bijvoorbeeld een arbeidsconflict is een aftakking.

delta

Divisie Verzekerd opgericht

De divisie Verzekerd wordt opgericht en is een apart onderdeel binnen ArboNed dat contracten beheert en uitvoert die in combinatie met inkomensverzekeraars zijn afgesloten.

Doel is duurzame re-integratie en schadelastbeheersing voor de verzekeraar. De samenwerking met verzekeraars is succesvol en zo groeit de divisie uit tot degene met het grootste aantal werknemers onder contract.

verzekerd

Terugkeer Paul Verburgt

Paul Verburgt komt eind 2012 terug als directeur (a.i.). Dat er een roerige tijd achter de rug is, vertelt Verburgt in een interview met Managementscope uit 2012:

"De arbomarkt is ooit bedacht door de overheid, met verplichte winkelnering en kunstmatige prijzen. Iedereen was verplicht lid van een arbodienst. Een beetje zoals in de accountancy. Dan kan het niet op. De sector groeide en groeide, tot 2005. Toen werd de markt geliberaliseerd, de verplichting verviel. Bovendien was het verzuim, dat giga was in de jaren negentig, weer naar redelijke proporties teruggebracht. Dat betekent minder handel. En nu ook nog de crisis. Er wordt overal gesaneerd. Alle grote arbodiensten hebben hiermee te maken."

verburgt

Paul Verburgt

 

2013

Verkoop KeurCompany

De groeiambitie van Meditel leidt tot de overname van de keuringsactiviteiten van 365/KeurCompany. 365 biedt keuringen nog steeds aan, maar de uitvoering - én het contact na opdrachtverstrekking – realiseert Meditel.

Terug naar ArboNed

365 wordt weer officieel ArboNed. De naamsbekendheid is nog steeds heel goed.

2014

Nieuwe directeur: Mirjam Sijmons

Mirjam Sijmons wordt aangesteld als algemeen directeur. Daarvoor is ze hoofddirectielid van de ANWB. Samen met Petra Brand (financieel directeur) en Richard Adamowicz (operationeel directeur) vormt zij per 1 februari 2014 de nieuwe directie van ArboNed.

Megatrends Stress

In september voert ArboNed campagne om stress en werkdruk aan te pakken en uitval te voorkomen. Door te sturen op meer energie, kunnen werkgevers uitval door stress voorkomen. Onderdeel van de campagne zijn onder meer een boek in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas en ontbijtsessies met honderden deelnemers.

Bekijk video

mirjam

Mirjam Sijmons

 

2015

Overname door HumanCapitalCare

HumanCapitalCare (onder leiding van algemeen directeur Wim Huijbregts) koopt ArboNed, de holding HumanTotalCare wordt opgericht. HumanTotalCare werkt vanuit verscheidende merken aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland, namelijk: ArboNed, HumanCapitalCare, Focus, Mensely en IT&Care.

 

huijbregts

Wim Huijbregts

 

2016

Nieuwe directeur: Henk Hummel

Richard Adamowicz - tot die tijd 12 jaar operationeel directeur - is dit jaar tijdelijk algemeen directeur, totdat huidig algemeen directeur Henk Hummel het stokje van hem overneemt.

Persbericht

Henk Hummel nieuwe algemeen directeur ArboNed

Utrecht, 11 oktober 2016 - ArboNed heeft een nieuwe directeur. Henk Hummel (51) start per direct en volgt Richard Adamowicz op.

Hummel is reeds 18 jaar werkzaam bij ArboNed en bekleedde diverse functies. De afgelopen periode was hij verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het Zakelijke markt-team in de noordelijke helft van Nederland én voor de succesvolle divisie Verzekerd, waarbij in samenwerking met inkomensverzekeraars verzekerde arbodienstverlening aan MKB-ers wordt geboden.

Met deze benoeming maakt Hummel ook deel uit van het directieteam van HumanTotalCare. HumanTotalCare is de overkoepelende holding die vanuit verschillende merken (ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en IT&Care) werkt aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Gezamenlijk werken 1.300 professionals dagelijks voor ruim 65.000 werkgevers en ruim 1 miljoen werknemers.

Lees het interview met Henk Hummel over 25 jaar ArboNed

richard

Richard Adamowicz
hummel jong

Henk Hummel (uiterst links) in 1999 bij de vestiging in Leeuwarden

 

hummel

Henk Hummel

 

Promotieonderzoek

Giny Norder, bedrijfsarts bij ArboNed, promoveert op 16 november 2016. Haar onderzoek gaat over de factoren die de duur van verzuim door psychische klachten voorspellen, en over factoren die samenhangen met een terugval. Giny Norder:

Kennis over de risicofactoren helpt bedrijfsartsen werknemers eerder en gericht te verwijzen naar een behandeling of interventie die gericht is op de vermindering van langdurig verzuim. Van de groep werknemers die hersteld is, krijgt 28% opnieuw te maken met verzuim door psychische klachten, vaak binnen 12 maanden. Bij werknemers binnen deze groep die ouder zijn dan 55 jaar, valt het merendeel zelfs binnen 4 maanden opnieuw uit. Het blijft wenselijk om de psychische gezondheid en het functioneren in werk te monitoren, bijvoorbeeld met preventieve spreekuren of preventief medische onderzoeken, de PMO’s.

giny

2017

Voor het mkb

Een nieuwe positionering volgt: ArboNed focust zich op het midden- en kleinbedrijf, terwijl de klanten binnen het segment grootzakelijk naar HumanCapitalCare gaan.

Kanker en werk

Verzekeraar a.s.r. met haar merk De Amersfoortse (de opdrachtgever), arbodienst ArboNed en re-integratiebureau Re-turn (de uitvoerders), ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation (de investeerders) starten een unieke samenwerking om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk.

kanker en werk

Health Impact Bond

 

2018

Revolutionaire vragenlijst

Ook 2018 staat in het teken van innovatie, opnieuw met een digitale vragenlijst: de Digitale verzuimvoorspeller.

Nieuw ten opzichte van Delta is dat de Digitale verzuimvoorspeller is gebaseerd op 30 jaar ervaring en dataonderzoek, waardoor ArboNed op basis van de uitkomsten kan voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is revolutionair en onvergelijkbaar met (verzuim)vragenlijsten van andere aanbieders.

vragenlijst

Slimme data

Tegelijk met de Digitale verzuimvoorspeller is de unieke aanpak van verzuimbegeleiding op psychisch verzuim gelanceerd. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme data. Uiteraard staat het persoonlijk contact met de bedrijfsarts nog steeds centraal.

Directeur medische zaken Truus van Amerongen:

De Digitale verzuimvoorspeller en de unieke aanpak op psychisch verzuim zijn belangrijke mijlpalen. Het is vooruitstrevend dat je op basis van slimme data voorsorteert op de begeleiding die iemand nodig heeft en dat de klant op die manier door verzuimreductie geld bespaart.

 

Partner FC Emmen

ArboNed is een van de nieuwe partners van de kersverse eredivisieclub FC Emmen. De enige Drentse profvoetbalclub en ArboNed slaan hiermee de handen ineen voor een gezonde en vitale regio.

Meer over het partnership

emmen

Interview met Henk Hummel in het clubblad

 

emmen

2019

25 jaar

Het hele jaar viert ArboNed feest, samen met u. Bedankt voor 25 mooie, gezonde en vitale jaren!

Meer weten

25