De bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van uw werknemer. Denk aan wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Een groot voordeel van werken met een bedrijfsmaatschappelijk werker, is dat hij verzuim kan helpen voorkomen, of de re-integratie van uw werknemer verantwoord kan helpen bespoedigen.

slotje

Zo helpt de bedrijfsmaatschappelijk werker

De meeste problemen waar mensen tegenaan lopen, kunnen ze prima zelf oplossen. Maar soms lukt dat niet, of is er behoefte aan professionele ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld als de problemen in de privésfeer bestaan naast een baan met hoge werkdruk. In dat geval kunnen werknemers terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ook de werkgever bijstaan. Bijvoorbeeld met advies over het beleid psychosociale arbeidsbelasting, of het opleiden van een vertrouwenspersoon. Lees hieronder meer over hoe de bedrijfsmaatschappelijk werker u en uw werknemers kan helpen.

Advies werkgever

Ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, wilt u natuurlijk het liefst voorkomen in uw bedrijf. Hiervoor maakt u afspraken hoe u binnen uw bedrijf met elkaar omgaat en wat de consequenties zijn als iemand zich ongewenst gedraagt. Dat is kort gezegd het wettelijk verplichte beleid psychosociale arbeidsbelasting, of PSA-beleid. De bedrijfsmaatschappelijk werker weet precies wat er nodig is voor een goed PSA-beleid, dat voldoet aan de wet én verzuim voorkomt. 

PSA-beleid maken

Vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenspersoon in uw bedrijf verlaagt u de drempel voor het aankaarten van problemen op de werkvloer. U werkt u aan een goede werksfeer en houdt uw mensen duurzaam inzetbaar. U kunt een externe vertrouwenspersoon inhuren, of uw interne vertrouwenspersoon (laten) opleiden. In beide gevallen kunt u terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Vertrouwenspersoon inschakelen

Coaching werknemer

Zit uw werknemer niet helemaal goed in zijn vel en zou hij beter kunnen presteren? Ervaart hij bijvoorbeeld een te hoge werkdruk en/of heeft hij te maken met privéproblemen zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding, zorgen over de persoonlijke of financiële situatie, of mantelzorg? Dan loopt hij het risico dat het lijntje breekt en hij (langdurig) uitvalt door psychische klachten. De bedrijfsmaatschappelijk werker coacht uw werknemer en helpt hem op weg met een persoonlijk actieplan. Zo kunt u (langdurig) verzuim voorkomen of verkorten.

Coach nodig?

Hulp bij arbeidsconflicten

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van arbeidsconflicten voorkomen en arbeidsverhoudingen helpen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker met leidinggevende en werknemer naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. De conflictsituatie staat centraal, niet de arbeidsongeschiktheidsvraag. Daarvoor is er de bedrijfsarts. Is het conflict al te ver opgelopen, dan kan de bedrijfsmaatschappelijk werker mediation adviseren.

Gratis kennissessies en webinar over arbeidsconflicten

arbeidsconflict

Het derde kwartaal van ons jubileumjaar gaat in op het aanpakken van ongewenst gedrag, werkdruk en arbeidsconflicten binnen het mkb. We geven u handvatten om hier binnen uw bedrijf aan te werken en zo verzuim te voorkomen. In onze gratis, interactieve kennissessie 'Omgaan met verzuim door een arbeidsconflict' gaan onze experts door het hele land met u in gesprek over dit ingewikkelde thema. Ook kunt u het online webinar volgen.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten