De bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan verzuim helpen voorkomen, of de re-integratie van uw werknemer verantwoord vooruithelpen. Hierbij concentreert de bedrijfsmaatschappelijk werker zich op problemen in de sociale omgeving van uw werknemer. Denk aan wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk.

slotje

Zo helpt de bedrijfsmaatschappelijk werker

De meeste problemen waar mensen tegenaan lopen, kunnen ze prima zelf oplossen. Maar soms lukt dat niet, of is er behoefte aan professionele ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld als de problemen in de privésfeer bestaan naast een baan met hoge werkdruk. In dat geval kunnen werknemers terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ook de werkgever bijstaan. Bijvoorbeeld met advies over het beleid psychosociale arbeidsbelasting, of het opleiden van een vertrouwenspersoon.

Checklist PSA-beleidchecklist

Ga in 5 stappen aan de slag met uw beleid psychosociale arbeidsbelasting en voorkom ongewenst gedrag en een te hoge werkdruk binnen uw bedrijf.

Download gratis checklist

Advies werkgever

Ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, wilt u natuurlijk het liefst voorkomen in uw bedrijf. Daarvoor maakt u afspraken over hoe u binnen uw bedrijf met elkaar omgaat en wat de consequenties zijn als iemand zich ongewenst gedraagt.

Dat is kort gezegd het wettelijk verplichte beleid psychosociale arbeidsbelasting, of PSA-beleid. De bedrijfsmaatschappelijk werker weet precies wat er nodig is voor een goed PSA-beleid, dat voldoet aan de wet én waarmee u verzuim voorkomt. 

PSA-beleid maken

Marcel Oldenhuizing"Als je met elkaar afspreekt: ‘zo gaan we met elkaar om en dit tolereren we niet’, dan geef je een duidelijk signaal af. Het is dan ook makkelijker om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag."

Marcel Oldenhuizing, bedrijfsmaatschappelijk werker

Vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenspersoon in uw bedrijf verlaagt u de drempel voor het aankaarten van problemen op de werkvloer. U werkt u aan een goede werksfeer en houdt uw mensen duurzaam inzetbaar. U kunt een externe vertrouwenspersoon inhuren, of uw interne vertrouwenspersoon (laten) opleiden. In beide gevallen kunt u terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Vertrouwenspersoon inschakelen

Coaching werknemer

Zit uw werknemer niet helemaal goed in zijn vel en zou hij beter kunnen presteren? Ervaart hij bijvoorbeeld een te hoge werkdruk en/of heeft hij te maken met privéproblemen zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding, zorgen over de persoonlijke of financiële situatie, of mantelzorg? Dan loopt hij het risico dat het lijntje breekt en hij (langdurig) uitvalt door psychische klachten. De bedrijfsmaatschappelijk werker coacht uw werknemer en helpt hem op weg met een persoonlijk actieplan. Zo kunt u (langdurig) verzuim voorkomen of verkorten.

Coach nodig?

MijnCoachlijn

Privé-omstandigheden, stress, zich niet prettig voelen in het team, de impact van de coronacrisis. Uw werknemers kunnen om verschillende redenen vastlopen. Heeft u het idee dat er iets speelt? Laat uw werknemer er dan niet te mee lang doorlopen. Op tijd aan de bel trekken, kan erger voorkomen.

Met MijnCoachlijn, een dienst exclusief voor ArboNed-klanten, kunt u uw werknemers snel en effectief professionele coaching bieden. Hiermee kunt u uitval voorkomen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is uw werknemers te laten weten dat zij terechtkunnen bij MijnCoachlijn. Zij kunnen vervolgens zelf contact opnemen. Het eerste gesprek is gratis.

Meer informatie

Hulp bij arbeidsconflicten

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan escalatie van arbeidsconflicten voorkomen en arbeidsverhoudingen helpen herstellen. Als onafhankelijke derde zoekt de bedrijfsmaatschappelijk werker met leidinggevende en werknemer naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. De conflictsituatie staat centraal, niet de arbeidsongeschiktheidsvraag. Daarvoor is er de bedrijfsarts. Is het conflict al te ver opgelopen, dan kan de bedrijfsmaatschappelijk werker mediation adviseren.

Webinar over arbeidsconflicten

arbeidsconflict

Bekijk hier het gratis webinar 'Omgaan met verzuim door een arbeidsconflict', met concrete handvatten om hier binnen uw bedrijf aan te werken en zo verzuim te voorkomen.

Webinar terugkijken

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten