Verzuimbeleid

Leestijd
2 minuten
04 oktober 2023 bijgewerkt

Als een werknemer zich ziekmeldt, willen alle partijen meestal graag dat hij weer snel, duurzaam aan het werk kan. Een goed verzuimbeleid helpt hierbij. Lees hier hoe dat zit en wat een verzuimbeleid inhoudt.

Verzuimbeleid

Waarom een verzuimbeleid?

Een verzuimbeleid stimuleert de medewerker om actief bezig te zijn met zijn herstel. Bovendien is iedere werkgever wettelijk verplicht een beleid te hebben dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Uw arbodienst kan u over uw beleid adviseren.

Wat staat er in het verzuimbeleid?

In een verzuimbeleid staat in principe hoe uw organisatie omgaat met verzuim. U beschrijft de te volgen stappen bij een ziekmelding, de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer, wat u kunt doen om de re-integratie te bespoedigen en de preventieve maatregelen die u neemt u in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Preventief medisch onderzoek (PMO).

Het verzuimbeleid moet passen bij uw bedrijf. Dus denk na over het type bedrijf. Werken uw medewerkers (vooral) op kantoor, of juist in een productie-omgeving? Hoe groot is het, wat is de bedrijfscultuur en hoe ziet uw personeelsbeleid eruit?

Neem deze onderdelen op in uw verzuimbeleid:

  1. Het verzuimprotocol. Hierin staat wat een werknemer moet doen als hij zich ziek meldt. Ook de rechten en verplichtingen van u als werkgever en van uw werknemer beschrijft u in het verzuimprotocol. Zo weten uw medewerkers wat ze moeten doen als ze ziek zijn en heeft u het ook voor uzelf helder op papier.
  2. Informatie over het basiscontract. Als werkgever bent u verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. In uw verzuimbeleid beschrijft u hoe u dit heeft geregeld.
  3. Preventie. Beschrijf in uw beleid wat u eraan doet om te voorkomen dat uw werknemers (langdurig) verzuimen. Denk er hierbij bijvoorbeeld ook aan dat u periodiek aandacht hebt voor de wettelijk verplichte RI&E en het wettelijk verplichte PMO.
  4. Informatie over de bedrijfsarts. Uiterlijk in de zesde ziekteweek spreekt uw werknemer de bedrijfsarts. Neem hierover dus ook informatie op in uw verzuimbeleid. Denk daarbij ook aan informatie over het open spreekuur waar werknemers recht op hebben, hoe het werkt met een second opinion en hoe het zit met de vrije toegang tot de werkvloer die de bedrijfsarts moet hebben.
  5. Begeleiding. Een casemanager, vaak de leidinggevende, bewaakt het ziekteverzuimproces. Schrijf in uw verzuimbeleid op wie dit is.
  6. Verzuimanalyse. Meten is weten. Een analyse van de verzuimcijfers binnen uw bedrijf maakt eventuele problemen snel duidelijk. Op basis hiervan kunt u uw verzuimbeleid eventueel aanscherpen. 

Het verzuimbeleid gaat over uw werknemers, dus is het formeel pas geldig als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging ermee heeft ingestemd.

verzuimbeleid6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid kan u helpen verzuim te verlagen. 

Lees hier de tips

Training Verzuimmanagement

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor uw medewerker én voor uw organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen.

In sommige gevallen kunt u invloed uitoefenen op het verzuim. Na deze training kunt u het verzuim in uw bedrijf effectief beheersen én beperken. 

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer