Combipakketten

Overzicht verzekeraars

In samenwerking met verschillende verzekeraars bieden wij combipakketten. Met een combipakket wordt arbodienstverlening gecombineerd met een verzuimverzekering. Werkgevers zijn verzekerd van zowel een goede verzuimbegeleiding van werknemers als de financiële gevolgen van verzuim.

In een aantal gevallen werken wij samen met een verzekeraar én een brancheorganisatie. De leden van de brancheorganisatie kunnen een totaalpakket afsluiten met verzuimbegeleiding, een verzekering én branchespecifieke dienstverlening.

Administratief gemak door gegevensuitwisseling

Met meerdere verzekeraars hebben wij afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. Dit levert u bij het indienen van een claim administratief gemak op. ArboNed verstuurt de verzuimgegevens voor u die uw verzuimverzekeraar nodig heeft voor een adequate afhandeling van de claim. U bespaart hiermee tijd en kosten als u een schadeclaim indient. We volgen daarbij altijd de privacywetgeving en de afspraken die hierover tussen het Verbond van Verzekeraars en OVAL zijn gemaakt.

Overzicht verzekeraars en verzekeringen

ABN AMRO

 • StartGarant
 • TopGarant Verzekeringen

Achmea

 • VerzuimSteunPunt Meubelindustrie
 • VerzuimSteunPunt Grafimedia
 • Rea-Direct Uneto - VNI
 • VerzuimSteunPunt RAG
 • FME ReïntegratieDesk

Aegon

 • Aegon Zorgmanagement

Allianz

 • Comfort Pakket
 • ComfortPlus Pakket

ASR

 • Servicemodule Arbozorg
 • Kon. Ned. Vereniging van Dierenartsen

Bovemij/Agena

 • NVKL Verzekeringsdienst

Delta Lloyd

 • StartGarant
 • TopGarant

De Amersfoortse

 • Verzuimverzekering met uitbreidingsmodule Arbobegeleiding
 • Verzuimverzekering met uitbreidingsmodule Arbosignaal
 • Brancheloket Transport
 • Brancheloket Apotheken

De Goudse

 • VerzuimVizier Compleet
 • VerzuimVizier Op Maat
 • Verzuimloket KunstConnectie

Generali

 • Loket Re-integratieDesk Activiteiten Basis
 • Loket Re-integratieDesk Comfort

Interpolis

 • Uneto/VNI

KMU Verzekeringen

 • Rea-Direct

Loyalis

 • AFN Verzuimloket
 • Verzuimloket Bouwend Nederland

Nationale Nederlanden

 • NN Verzuimverzekering Compleet 1
 • NN Verzuimverzekeriing Compleet 2
 • Verzuimloket Bouwend Nederland
 • NN Verzuimverzekering Basis
 • NN Verzuimverzekering All-in

OHRA

 • BasisService
 • MidService
 • FullService
 • Verzuimloket Architecten 

TVM

 • TVM Verzuimmanagement

Interesse?

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij kan u een passend advies geven en een voorstel doen.