Een Preventief medisch onderzoek (PMO) in tijden van corona, hoe doe je dat?

    10 december 2020 bijgewerkt

Visma Connect was er begin 2020 klaar voor, het Preventief medisch onderzoek (PMO) voor hun 150 werknemers. Maar toen kwam corona. Wat doe je dan? Jacqueline Hendriks, HR Manager bij Visma Connect vertelt hoe ze het hebben aangepakt.

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) in tijden van corona, hoe doe je dat?

“Toen het eerste geval van corona in Nederland werd vastgesteld, dachten we nog dat het zou overwaaien. In eerste instantie stelden we het PMO, dat in april gepland stond, uit. Toen bleek dat de omstandigheden niet zouden veranderen, besloten we het PMO toch uit te voeren.”

Jacqueline vond het belangrijk het PMO te laten introduceren door een onafhankelijke partij. Daarom gaf vitaliteit- en gezondheidsdeskundige van ArboNed, Nathan van Veen een online presentatie aan ongeveer 120 mensen. Zij konden live vragen stellen via chat of mondeling.

“We vonden het belangrijk om onze werknemers tijdens de eerste lockdown op de hoogte en betrokken te houden via wekelijkse online bijeenkomsten. Toen ik zag dat deze bijeenkomsten goed gingen, wist ik dat het ook met het PMO zou kunnen.”

Visma

Jacqueline Hendriks, HR Manager bij Visma Connect

Inspringen op de actualiteit

Visma Connect wil met het PMO meer bereiken dan voldoen aan de wettelijke verplichting. Het bedrijf wil graag weten hoe het gaat met de vitaliteit van de werknemers. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar en werknemers zitten veel achter de computer. Daar kwamen de uitdagingen van het verplicht thuiswerken bij.

Door het uitvoeren van het PMO kreeg Visma Connect belangrijke informatie. “Omdat een deskundige het rapport toelicht, kun je kijken naar het vervolg. Hoe zorg je dat je werknemers vitaler aan het werk zijn?”

Privacy en veiligheid

De missie van Visma Connect is: burgers, bedrijven en overheden in staat te stellen data met elkaar te delen op een veilige, efficiënte en controleerbare manier. Werknemers zijn dan ook bovengemiddeld bekend met online risico’s. Het was voor Jacqueline dan ook belangrijk om goed uit te leggen dat de vragenlijsten veilig ingevuld konden worden en dat de uitkomsten niet individueel herleidbaar waren. “We besteedden hier in het voortraject extra aandacht aan zodat we eigenlijk geen vragen meer hebben gekregen.”

Deelnamegraad als je niet op de werkplek bent

Verder is het een uitdaging om een PMO goed onder de aandacht te brengen als je niet fysiek bij elkaar bent. Jacqueline heeft meerdere online middelen benut. “Ik stipte het aan tijdens onze online medewerkersbijeenkomsten en in het maandelijks HR bulletin en bij de leidinggevenden en op persoonlijk niveau. Het was een uitdaging want er liepen meer enquêtes in die periode.”

Totaalpakket

Visma Connect neemt verzuimbegeleiding af bij ArboNed. Het is volgens Jacqueline een voordeel om het PMO af te nemen bij de eigen arbodienst. “Zo is het een totaalpakket. Samen met onze vaste contactpersoon bij ArboNed kunnen we de koppeling maken bij verzuim. Die persoonlijke benadering van onze vaste contactpersoon en de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige werkt erg prettig.”

Op dit moment gaat Visma Connect aan de slag met de uitkomsten van het PMO. “Een werkgroep met onze preventiemedewerkers, OR en andere werknemers zijn hiermee aan de slag. Met zo’n dwarsdoorsnede van het bedrijf betrekken we zoveel mogelijk de hele organisatie bij de verbeteringen.”

ArboNed Den Haag

Visma Connect is klant van ArboNed Den Haag. ArboNed Den Haag helpt mkb-ondernemers in de regio met alle (preventieve) arbozaken, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dagelijks staan we landelijk klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.