De bedrijfsarts van het mkb

Leestijd
2 minuten

Op grond van de wet heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol in het bedrijfsleven. Hij geeft advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en helpt zieke werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk. Ook voor de kleine ondernemer uit het mkb kan de bedrijfsarts de partner zijn op het gebied van werk en gezondheid. Hoe doet de bedrijfsarts dat? Wij zetten drie punten op een rij.

De bedrijfsarts is een partner in preventie van verzuim

1. De bedrijfsarts kent zijn rol in de wet- en regelgeving

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Hij geeft bij een aantal stappen bij verzuim advies aan de werknemer en werkgever over de re-integratie. Ook heeft de bedrijfsarts kennis van schadelast, dossieropbouw, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en rechten en plichten vanuit het UWV of verwijst hij u door naar de juiste specialist. Uw werknemer en werkgever blijven echter altijd samen verantwoordelijk voor de re-integratie, uw bedrijfsarts is formeel een onafhankelijk adviseur.

2. De bedrijfsarts werkt samen

De bedrijfsarts beoordeelt medische klachten van de werknemer. Maar regelmatig is er bij een ziekmelding veel meer aan de hand. Denk aan te veel ervaren werkstress of een arbeidsconflict. Een bedrijfsarts denkt dan altijd mee met u als werkgever én de werknemer. Zo kijkt de bedrijfsarts  bij verzuim niet alleen naar wat de werknemer niet meer kan maar ook wat een werknemer nog wel kan en geeft hij op basis hiervan een re-integratie advies, bijvoorbeeld werkhervatting in aangepaste werkzaamheden. De verzuimbegeleiding doet de bedrijfsarts in samenwerking met bijvoorbeeld met een casemanager (de regisseur in het verzuimdossier) of een arbeidsdeskundige. Maar let op, een bedrijfsarts is te allen tijde gehouden aan medisch beroepsgeheim dus deelt medische informatie nooit met de werkgever. De bedrijfsarts mag wel de werkgever informeren over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer ten aanzien van arbeid. Ook de casemanager is als verlengde arm van de bedrijfsarts gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Zo ook de arbeidsdeskundige.

3. De bedrijfsarts is professioneel

De bedrijfsarts is er voor werkgever én werknemer. Als werkgever wilt u dat de bedrijfsarts op basis van zijn medische kennis bekijkt of uw werknemers duurzaam aan het werk zijn en kunnen blijven. Daarnaast vindt u het belangrijk dat uw werknemers zich (tijdig) gesteund en gehoord voelen bij eventuele problemen of klachten. Want als u hier als werkgever preventief aandacht aanbesteedt, voorkomt of beperkt u verzuim. De bedrijfsarts is dan ook uw partner op het gebied van verzuim en preventie

Bedrijfsarts inschakelen?

Op zoek naar een bedrijfsarts die u helpt bij het beperken en voorkomen van verzuim? Via een arbodienst heeft u en uw werknemers toegang tot de bedrijfsarts. Met een verzuimabonnement bij ArboNed kiest u het abonnement dat bij uw bedrijf past en heeft u inzichtelijk wat de bedrijfsarts u kost.

Kies uw verzuimabonnement

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer