Veilig werken in een cruciale beroepsgroep tijdens corona

Vitale processen en het werk van cruciale beroepsgroepen moeten zoveel mogelijk doorgaan, ondanks de coronacrisis. Behoort uw bedrijf tot een van deze beroepsgroepen, dan moet u net als iedere andere werkgever al het mogelijke doen om de overheidsmaatregelen te volgen. Lees hier wat dat voor u betekent.

Voor zorgmedewerkers geldt apart beleid.

Corona cruciaal beroep

Thuiswerken waar mogelijk

In iedere sector, cruciaal of niet, is het van belang om alle werknemers thuis te laten werken die kunnen thuiswerken. Ga dus kritisch na wie er absoluut op de werkplek moet zijn en wie zijn werkzaamheden (zoveel mogelijk) thuis kan uitvoeren.

Coronaproof werkplek

Om het virus niet te verspreiden op de werkplek is het van belang dat uw werknemers en u een aantal hygiënemaatregelen in acht nemen, zoals regelmatig de handen wassen en het goed schoon houden van contactoppervlakken. Ook moeten uw werknemers op een afstand van minimaal anderhalve meter van elkaar kunnen blijven.

Klachten? Niet naar de werkplek

Laat werknemers niet naar de werkplek komen als zij luchtwegklachten en/of koorts hebben, tot ze 24 uur lang klachtenvrij zijn. Werknemers met deze klachten kunnen drager zijn van het coronavirus en collega’s of derden besmetten.

Heeft deze werknemer echter een vitale functie, bekijk dan of het vitale proces kan doorgaan zonder deze werknemer. Bijvoorbeeld door tijdelijke vervanging vanuit een vaste pool van ingewerkte uitzendkrachten. Is uw werknemer onvervangbaar en komt het vitale proces in gevaar, dan nog moet u deze werknemer met koorts en verdenking op COVID-19 weren van de werkplek.

Mogelijk behoort uw werknemer tot een categorie die getest kan worden als hij tenminste 24 uur klachten heeft. Blijkt deze werknemer COVID-19 negatief, en kan hij niet gemist worden op het werk, dan kan hij ondanks de klachten en met voldoende beschermingsmiddelen naar het werk. Dan zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Laat deze werknemer contact met anderen vermijden;
  • Zorg voor een individuele werkplek;
  • Maak deze werkplek na gebruik schoon met reguliere schoonmaakmiddelen.

Is de werknemer wel COVID-19 positief, dan moet hij uitzieken totdat hij 24 uur klachtenvrij is.

Juist op de cruciale werkplekken is het belangrijk de verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken, voor de continuïteit van het vitale proces en de organisatie.

Bent u ArboNedklant en heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

COVID-19 check

Bent u werkgever in de zorg (buiten het ziekenhuis, met patiëntencontact) of in het basisonderwijs, speciaal onderwijs of de kinderopvang en heeft een medewerker mogelijk COVID-19, dan kunt u bij ons terecht voor de COVID-19 check. Afhankelijk van het beleid van uw lokale GGD komen ook andere groepen in aanmerking voor een test. Bekijk of ook uw medewerkers in aanmerking komen voor een test:

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerde nieuwsberichten