Emoties en rouw tijdens de coronacrisis

Leestijd
2 minuten
25 september 2020 bijgewerkt

Door: Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed

Het effect van de corona-uitbraak is groot. Op de dagelijkse gang van zaken, op uw bedrijfsvoering, op de manier van werken, maar ook op het persoonlijk leven van uw werknemers. Wat kunt u als werkgever doen?

coronavirus en rouw

Emotionele impact

Uw werknemers kunnen op verschillende manieren (emotioneel) geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus:

  • Het thuiswerken terwijl kinderen partner ook thuis zijn kan als belastend ervaren worden.
  • Werknemers missen het contact met hun collega’s.
  • Medewerkers kunnen bang zijn voor besmetting van henzelf of van een naaste.
  • Een voor hen belangrijke behandeling gaat mogelijk niet door.
  • Ze mogen een kwetsbare naaste niet meer bezoeken of verzorgen.
  • Een dierbare met corona mag niet bezocht worden.
  • Er overlijdt een dierbare.
  • Een werknemer kan geen goed afscheid nemen of mag niet bij de uitvaart zijn.

Wat u als werkgever kunt doen

Iedereen gaat verschillend om met emoties en rouw. Weet dat we in het algemeen wel kunnen stellen dat iedereen het prettig vindt als zijn werkgever begrip toont voor de ervaren emoties. Hoewel u als werkgever niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, heeft u wel de kans om er voor hen te zijn. Vanuit sociaal werkgeverschap, maar ook om uitval zoveel mogelijk te beperken.

Houd contact met uw werknemers en ga na waar zij behoefte aan hebben, ook als zij momenteel op afstand werken. De een zal zich juist willen storten op werk, de ander heeft misschien meer tijd nodig. De een wil zijn hart kunnen luchten, de ander bespreekt zijn verdriet liever niet met collega’s. Zoek waar behoefte aan is en probeer hierop in te spelen.

Bij een rouwproces kan werken (indien mogelijk) helpen, doordat de medewerker steun ervaart van collega’s en leidinggevende. Ook de structuur en afleiding van het werk kan een houvast bieden. Door het thuiswerken tijdens de coronacrisis zal dat voor uw werknemers en voor u als werkgever een extra uitdaging zijn. U bent hierbij als werkgever erg belangrijk. U kunt uw medewerker steunen door te overleggen en aandacht te geven en samen te bespreken wat nodig is om weer (of deels) te kunnen werken.

Over het omgaan met een verdrietige of rouwende werknemer kunt u overigens ook altijd advies inwinnen bij uw arbodienst. Bijvoorbeeld bij de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of psycholoog.

Rouwprotocol

En wat als er binnen het bedrijf iemand overlijdt? Dan biedt een rouwprotocol een prettige houvast. Iedereen weet wat er van hem wordt verwacht in een dergelijke moeilijke periode. Het protocol beschrijft alle denkbare acties. Van het versturen van een condoleance, via het passend informeren van collega’s tot het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden. Zie voor een voorbeeld van een rouwprotocol bijlage 1 van ons corona werkgeversadvies.

sheila peeters

Sheila Peeters, bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Alles over gezond thuiswerken
31 maart 2020

Alles over gezond thuiswerken

Lees meer
Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen
15 april 2020

Coronavirus: dit kan uw arbodienst voor u betekenen

Lees meer
coronavirus en werk webinar
25 maart 2020

Gratis webinar 'Het coronavirus en werk'

Lees meer