Mag u zich bemoeien met de leefstijl van uw medewerkers?

Leestijd
2 minuten
31 mei 2024 bijgewerkt

Als werkgever bent u betrokken bij uw mensen. U weet dat gezonde en competente medewerkers productiever zijn en minder snel ziek. Maar in hoeverre mag u zich bemoeien met hun leefstijl? Als u bijvoorbeeld ziet dat uw medewerker slecht eet, te veel rookt of overmatig drinkt? Wij zetten een aantal tips op een rij.

gezonde leefstijl

Arbobeleid op orde

Voordat u de leefstijl van uw medewerkers op de agenda zet, is het belangrijk dat de arbeidsomstandigheden op de werkvloer goed geregeld zijn. Denk bij voorbeeld aan het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s, het aanpakken van fysieke en psychische belasting en toegang bieden tot een bedrijfsarts.

Het is minder geloofwaardig als u een cursus op het gebied van meer beweging aanbiedt maar verder geen afwisseling in de werkhouding faciliteert. Wat u aanbiedt op het gebied van leefstijl zou een uitbreiding moeten zijn op het aanwezige arbobeleid.

Tips voor gezonde leefstijl op de werkvloer

 

 1. Zorg voor draagvlak

  Heeft u het arbobeleid op orde en wilt u acties op het gebied van gezondheid en leefstijl aanbieden? Doe dit dan in overleg met leidinggevenden, medezeggenschap of direct met uw medewerkers. Zonder overleg een stoppen met roken cursus aanbieden terwijl het hele team rookt is misschien niet direct effectief. Als u uw medewerkers betrekt bij uw ideeën en samen bedenkt wat er nodig is, hebben de acties meer kans op resultaat.

 2. Gezond gedrag stimuleren en ongezond gedrag niet direct afstraffen

  Ontzeg collega’s niet direct de snacks op vrijdagmiddag maar stimuleer de rest van de week bijvoorbeeld een gezonder alternatief of meer beweging. Zo houd je mensen gemotiveerd en betrokken.

 3. Betrek een bedrijfsarts

  De bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Als u uw medewerkers wilt stimuleren gezonder te leven, betrek dan de bedrijfsarts. Hij kan u adviseren en samen met andere experts bij de arbodienst, middelen aanbieden die bij uw bedrijf en medewerkers passen. Het maakt de drempel voor medewerkers ook lager om de bedrijfsarts preventief te bezoeken.

 4. Ga niet zonder advies met één medewerker aan de slag

  Het is niet aan te raden één medewerker persoonlijk aan te spreken op zijn/haar ongezonde leefstijl als dat geen risico is voor het werk. Als werkgever mag u bepaalde zaken ook niet vragen vanwege privacyredenen. U kunt dan beter een Preventief medisch onderzoek aanbieden. Een onafhankelijke deskundige meet dan de psychische en fysieke gezondheid en met die resultaten kan de medewerker aan de slag. Let op, de werkgever krijgt nooit individuele resultaten van een PMO teruggekoppeld. Wel krijgt u eventueel een groepsverslag bij 15 deelnemers.

 5. Hou vol en geef het goede voorbeeld

  Hoewel steeds meer Nederlanders bezig zijn met gezond en bewust leven, is het aanpakken van iemands leefstijl een kwestie van lange adem. Een te dikke medewerker is niet binnen één week slank. Het is dus belangrijk dat u een gezondheidsbeleid binnen uw bedrijf volhoudt, positief hierover blijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft.

Verplicht ingrijpen

In een klein aantal gevallen moet u ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan een verslaafde medewerker die zich vaker ziek meldt dan dat hij aanwezig is. Het is aan u hoe u de problemen helpt op te lossen. Als de situatie uiteindelijk niet verbetert, kunt u de medewerker ontslaan in belang van het werk. Het is aan te raden om dit soort procedures met een arbeidsjurist te overleggen en alle afspraken en het eventuele hulpaanbod goed schriftelijk te documenteren.

Vrouwen die hardlopen

Leefstijlprogramma's en leefstijlcoaching

Hoewel leefstijl dus de keuze is van de medewerker, kunt u uw medewerker wel degelijk bewust van maken hoe hij of zij de gezondheid positief kan beïnvloeden. U kunt uw medewerkers bewust maken van hun leefstijl met workshops of coaching. ArboNed kan u hierbij helpen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer