PMO: verzuim voorkomen met preventief medisch onderzoek

Wettelijke verplichting opent deuren naar duurzame inzetbaarheid

Weet u als werkgever waar uw werknemers energie van krijgen? Hoe fit en gezond zij zijn? Welk deel van uw mensen veel stress op het werk ervaart en hoeveel er tegen een burn-out aanzitten? Bij veel bedrijven - en ook bij veel werknemers zélf - wordt ‘gezondheid’ pas een topic als er iets aan de hand is. “Een gemiste kans,” volgens arbeids- en organisatiedeskundige Merel van Lelyveld van HumanCapitalCare, net als ArboNed onderdeel van HumanTotalCare. “Met een uitgebreide gezondheidscheck zoals het Preventief medisch onderzoek, een PMO, weten werkgevers en werknemers op tijd wat zij kunnen doen om gezond en productief te blijven.”

“Als je inzicht hebt in de vitaliteit van je werknemers, begrijpt waardoor zij zich goed of minder goed voelen én de gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf kent, heb je waardevolle informatie in handen,” stelt Merel . “We weten dat gezonde, fitte mensen minder vaak verzuimen. Als je je vervolgens realiseert dat één dag verzuim al snel 250 euro kost, is het zaak er alles aan te doen om te zorgen dat je werknemers gezond blíjven of hun gezondheid verbeteren.” 

Waardevol instrument

Om gezondheidsproblemen en -risico’s op het werk op tijd te signaleren, hebben werkgevers vanuit de Arbowet de wettelijke verplichting hun werknemers periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Hoe vaak hangt af van de arbeidsrisico’s die het werk met zich mee brengt. ArboNed adviseert werkgevers dit regelmatig te doen, zodat werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. Naast een wettelijke plicht is het PMO volgens Merel vooral een waardevol instrument om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. “Werknemers zijn niet verplicht mee te doen aan een PMO, en deelname op zich biedt natuurlijk ook geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. Ik krijg wel regelmatig te horen van werknemers dat zij het waarderen periodiek een ‘check-up’ te krijgen. Ze zien het als een soort APK, een vinger aan de pols. Onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen helpen bedrijven zoveel mogelijk werknemers te interesseren voor het onderzoek. Hoe groter de opkomst, des te betrouwbaarder het beeld van de gezondheid binnen je bedrijf. En des te groter de kans dat je er op tijd bij bent als er problemen dreigen.”

De balans opmaken

Ook voor de individuele werknemers, zo ervaart Merel regelmatig, is het belangrijk af en toe de balans op te maken als het om de mentale en fysieke gezondheid gaat. “Ik sprak een werknemer met wie ik twee jaar geleden een adviesgesprek had naar aanleiding van zijn PMO. Hij zat destijds tegen een burn-out aan, dat bleek duidelijk uit het onderzoek. Ik heb hem toen in contact gebracht met de bedrijfsarts en samen hebben we allerlei acties uitgezet. Hij vertelde mij nu dat het PMO en het vervolggesprek hem het vertrouwen hadden gegeven open kaart te spelen en hulp in te schakelen. Hij had echt even een spiegel nodig. Zonder het PMO was hij zeer waarschijnlijk blijven doormodderen tot hij volledig was ingestort. Gelukkig gaat het weer heel goed met hem.”

Overzichtelijk groepsrapport

ArboNed biedt verschillende vormen van Preventief medisch onderzoek aan. Het ePMO is een snel en betaalbaar online onderzoek. Wie zijn werknemers een uitgebreidere gezondheidscheck wil aanbieden, kan kiezen voor PMO Persoonlijk of PMO Vitaal. De basis van het onderzoek is altijd een online vragenlijst. Bij het ePMO krijgen deelnemers na het invullen van de lijst direct een persoonlijk rapport dat inzicht geeft in hun mentale en fysieke gezondheid, leefstijl en energie. PMO Persoonlijk bestaat naast de online vragenlijst uit een fysiek onderzoek van circa 30 minuten. Deelnemers krijgen na afloop een toelichting en kunnen bij de experts van ArboNed tips krijgen en vragen stellen over hun gezondheidsrapport. Werkgevers kunnen (bij groepsgrootte vanaf 15 werknemers) een overzichtelijk groepsrapport aanvragen, met daarin de gemiddelde resultaten van het PMO. Bij PMO Vitaal wordt de inhoud van het onderzoek volledig samen met de klant ontwikkeld. En volgt naast de uitgebreide groepsrapportage een plan van aanpak met concrete acties om de vitaliteitsdoelstellingen van het bedrijf te halen. Vanzelfsprekend is de privacy van werknemers bij elke vorm van het PMO gewaarborgd.

Positief onderscheiden

Het PMO wordt volgens Merel steeds vaker door werkgevers aangegrepen als kans om zich positief te onderscheiden (goed werkgeverschap) en als instrument om duurzame inzetbaarheid stevig op de kaart te zetten. “Het PMO vormt als ‘nulmeting’ de perfecte basis voor een meerjaren actieplan gericht op vitaliteit en inzetbaarheid. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten doen wij in veel gevallen in de vorm van ‘actie-workshops’, waarbij we samen met de werkgever en werknemers vervolgacties bedenken. Het is dan ook niet alleen het PMO zélf dat het verschil maakt in de verzuimverlaging, maar vooral ook het vervolg dat de organisatie eraan geeft, op basis van haar visie op gezond werken.”

Gestructureerde aanpak

“Een van onze klanten biedt werknemers elke twee jaar een PMO aan en laat ArboNed diverse trendanalyses uitvoeren om te zien hoe het bedrijf ‘scoort’ door de jaren heen”, vertelt Merel. “Afhankelijk van de aandachtspunten die daaruit naar voren komen, bedenken wij samen met de klant in de tussenliggende jaren verschillende acties die het bedrijf zelf kan uitvoeren en waarbij wij als experts een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan workshops gericht op het verbeteren van de slaapkwaliteit, voeding, werkhouding of leefstijl. Het is geweldig om te zien dat hierdoor niet alleen de resultaten van het onderzoek, maar met zo’n gestructureerde aanpak ook de inzetbaarheid duidelijk verbetert. Werknemers voelen zich fitter en zijn meer betrokken, de verzuimkosten dalen, en de productiviteit stijgt. En daar doen we het natuurlijk voor!”

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen