Prinsjesdag 2019 - dit is interessant voor de werkgever

  • Leestijd
    1 minuten
  • 18 september 2019 aangemaakt
  • 19 september 2019 bijgewerkt

Prinsjesdag 2019 is achter de rug, de Miljoenennota is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn in volle gang. Lees hier de belangrijkste afspraken uit de Prinsjesdagstukken voor u als werkgever op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken.

prinsjesdag 2019

Wat opvalt is dat de regering dit jaar veel weer onderzoekt en analyseert op het gebied van de arbeidsmarkt. Het is voor de regering belangrijk dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen. Ook het belang van een lagere werkdruk en meer werkplezier wordt onderkent. 

1. Loondoorbetaling bij ziekte

We berichten al eerder dat kleine ondernemers hulp krijgen bij de loondoorbetaling bij ziekte. De kabinet presenteerde de maatregelen dit jaar en gaan per 2021 in. We zetten de belangrijkste hier nog op een rij: mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte) krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. De overheid trekt daar jaarlijks 450 miljoen euro voor uit. Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend en vanaf 2020 is er een nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierin is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals een groot deel van de re-integratie- verplichtingen over van de werkgever. De verzekering is niet verplicht.

2.  Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Naast de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag om langdurige ongeschiktheid start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. 

3. Investering Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel 10 miljoen beschikbaar ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het tijdelijk mogelijk om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot het pensioen eerder te laten stoppen. Hierbij moeten de sociale partners per sector afspraken maken. Het kabinet stelt voor deze aanpak vanaf 2021 vier keer € 200 miljoen beschikbaar.

4. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De diversiteit in arbeidsrelaties is in de loop van de jaren toegenomen, terwijl de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) onveranderd is gebleven. De Arbeidsomstandighedenwet gaat uit van een traditionele werkgevers-werknemersrelatie. In 2020 zal de Arbowet dan ook worden geëvalueerd. Dit jaar zijn al onderzoeken gestart.  Het kabinet zet ook in op meer naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo zijn eerder dit jaar de boetes op het niet hebben van een RI&E al verhoogd en kan de Inspectie deze direct zonder waarschuwing opleggen. 

5. Preventieakkoord

Eind 2018 werd door de overheid het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Preventieakkoord is afgesproken dat VNO-NCW/MKB-Nederland samen met de ministeries van VWS en SZW de opzet van een aanpak Vitaal Bedrijf gaat verkennen. Eind 2019 is de inventarisatiefase afgerond zodat in 2020 de implementatiefase kan starten.