Prinsjesdag 2022: interessant voor u als werkgever

Prinsjesdag is achter de rug, de Miljoenennota voor 2022 is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn in volle gang. Benieuwd naar de belangrijkste afspraken uit de Prinsjesdagstukken op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken? U leest ze hier.

Prinsjesdag 2022

1.    Veilig werken

  • In 2023 treedt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. (Ex)werknemers die door hun werk met gevaarlijke stoffen een ernstige beroepsziekte hebben opgelopen krijgen een eenmalige tegemoetkoming.
  • In 2022 rondt de SER een onderzoek af over een nieuw proces voor het vaststellen van haalbare grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Een geschikte meetmethode zorgt voor grenswaarden waarmee bedrijven kunnen zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. 

2.    Gezond werken

  • De ambitie van het kabinet is om de opwaartse trend van het aantal werkenden met burn-outklachten te keren. Hiervoor werkt het kabinet met diverse partners samen aan een Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten.
  • Seksuele intimidatie op de werkvloer kan leiden tot een enorme impact voor slachtoffers en (langdurig) verzuim. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan, werkt het kabinet aan een nationaal actieplan. 
  • Het kabinet dient een wetsvoorstel in voor alcohol-, drugs- en medicijntesten bij werknemers. De mogelijkheid van testen beperkt het kabinet tot bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (BRZO-bedrijven). 
  • Het kabinet maakt het komende jaar 90 miljoen euro vrij voor leefstijlpreventie. Ook start het kabinet in 2023 een onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van een brede suikertaks en wil het inzetten op meer sporten en bewegen. Belangrijk, want voldoende bewegen en gezonde voeding zorgt ervoor dat werknemers energieker en productiever zijn en zich minder vaak ziek melden. 
  • Om het gezond en vitaal thuiswerken te bevorderen mogen bedrijven hun werknemers in 2023 een vergoeding van 2,13 euro per dag geven. Hierover hoeven werkgevers geen loonbelasting te betalen. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mogen bedrijven hen 2,13 euro belastingvrij geven.

3.    Scholing en ontwikkeling 

Het kabinet stelt de komende jaren 200 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Stimulering Arbeidspositie (STAP) subsidieregeling. Zo wil het kabinet de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken en meer maatwerk mogelijk maken. Daarom komen er leerrechten voor praktisch geschoolden. 

4.    Duurzame inzetbaarheid

Werknemers kunnen via praktijkleren in het mbo bij- of omgeschoold worden. Zo kunnen ze hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren. Met de Subsidieregeling praktijkleren kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor het realiseren van de benodigde leerbaan. Voor 2023 was al 9 miljoen euro beschikbaar om werkgevers achteraf voor deze kosten te vergoeden. Hieraan is nog 7,5 miljoen euro toegevoegd voor de verlengde aanpak in 2023. 

5.    Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet stelt voor dat re-integratie van werknemers zich in het tweede ziektejaar zou moeten richten op het tweede spoor (begeleiding naar passend werk bij een andere werkgever), tenzij de werkgever na overleg met de bedrijfsarts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. Dit moet de werkgever meer zekerheid bieden over het inzetten van de medeweker of een vervanger. 

6.    Beoordelingen door verzekeringsarts

Door een tekort aan sociaal-medische beoordelingscapaciteit stijgt het aantal WIA-beoordelingen dat niet op tijd kan worden uitgevoerd. Om het tekort terug te dringen hoeven mensen die 60 jaar of ouder zijn niet meer beoordeeld te worden door een verzekeringsarts, tenzij de werkgever- of nemer daar om vraagt. Tot 31 december 2023 geldt dat voorschotten niet terugbetaald hoeven te worden als later blijkt dat mensen geen recht hadden op de WIA-uitkering. 

Alles weten over de gevolgen van de Prinsjesdagstukken voor ondernemers? Kijk dan op deze webpagina van MKB Nederland.

 

Gerelateerde nieuwsberichten