Prinsjesdag 2023: de belangrijkste plannen voor gezond en veilig werken

De demissionaire status van het kabinet Rutte IV maakte van de derde dinsdag in september een Prinsjesdag 'light'. Maar dat betekent niet dat er geen plannen zijn gemaakt. De belangrijkste maatregelen op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken leest u hier.

Prinsjesdag 2023

1. Loondoorbetaling bij ziekte

De Aof-premie voor kleine werkgevers zou in 2023 omlaag gaan. In overleg met werkgevers is dat niet gebeurd. De premie is nu zelfs gestegen: van 5,49% naar 5,82%. De Aof-premie is een verplichte loonheffing die werkgevers betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het doel van deze premie is om het loon van werknemers, die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn, door te betalen als uitkering.

2. Mentale gezondheid

Het kabinet wil mentale klachten en burn-outklachten breed en preventief aanpakken. Daarvoor werkt het samen met veel maatschappelijke partijen in de initiatieven: ‘de Brede maatschappelijke samenwerking burn-outklachten’ en ‘de Mentale gezondheid van ons allemaal.’ Daarbij is veel aandacht voor jongeren. Zij kampen steeds vaker met mentale problemen. Het kabinet betrekt daarom jongeren bij oplossingen. Bijvoorbeeld door het onderwerp beter bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor prestatiedruk.

3. Achterstanden sociaal-medische beoordelingen

Werknemers van 60 jaar en ouder die een uitkering aanvragen voor arbeidsongeschiktheid hoeven niet meer door een verzekeringsarts te worden gekeurd. Dit vanwege de achterstanden bij de sociaal-medische (her)beoordelingen. Gevolg hiervan is dat de WIA-uitkeringen hoger uitvallen en vaker worden verstrekt. 

4. Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 

In 2023 is de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TGB) in werking getreden. (Ex-)werknemers die door hun werk met gevaarlijke stoffen de beroepsziekten longkanker door asbest, allergisch astma door allergenen en CSE (OPS) hebben opgelopen, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. In 2024 wordt deze regeling uitgebreid met enkele nieuwe beroepsziekten. 

5. Actieplan grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet blijft werken aan de uitvoering van het nationaal actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. In 2024 werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers. 

6. Consultatie wetsvoorstel Tweede spoor tweede ziektejaar

Op korte termijn vindt de consultatie voor een wetsvoorstel over het Tweede spoor tweede ziektejaar plaats (begeleiding naar ander werk). Voor vooral kleinere bedrijven kan dit meer duidelijkheid geven over welke spoor een zieke werknemer zit na een jaar ziekte. Voor de werkgever worden de verwachtingen en verplichtingen over de re-integratie van de zieke werknemer duidelijker.  

7. Recht op thuiswerken

Er is een voorstel om het verzoek om thuis te werken op dezelfde manier te behandelen als een verzoek om aanpassing van werktijd of arbeidsduur. Daarmee komt het recht op thuiswerken weer een stap dichterbij. 

9. Scholing en ontwikkeling

  • STAP-budget: Veel werkgevers gebruiken het STAP-budget voor de opleiding van hun werknemers. Deze subsidie van € 1.000,- houdt per 1 januari 2024 op te bestaan. Het resterende budget wordt in 2023 gerichter ingezet. Alleen opleidingen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs zijn erkend komen in aanmerking voor subsidie. In 2023 zijn er nog twee aanvraagrondes voor het STAP-budget: op 18 september en op 15 november. 
  • SLIM-regeling: De helft van het geld van het STAP-budget gaat naar de SLIM-regeling, een subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Via deze regeling kunnen werkgevers maximaal € 25.000 euro subsidie aanvragen voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

10. Verlenging tijdelijke maatregel kwijtschelding voorschotten WIA

Door de opgelopen wachttijd voor een WIA-claimboordeling kunnen werknemers in financiële problemen komen als zij voorschotten moeten terug betalen. De tijdelijke maatregel voor het voorschot- en kwijtscheldingsbeleid voor deze voorschotten wordt verlengd tot 31 december 2024.

11. Kwaliteit en tekorten in bedrijfsgezondheidszorg

Om de kwaliteit van de bedrijfsarts en de arbeidsgerelateerde zorg te waarborgen, wil het kabinet geld vrij maken voor het opleiden van meer artsen en het verbeteren van opleidingen. Ook wil het kabinet de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren door de samenwerking tussen arbodeskundigen en werken in multidisciplinaire teams te verbeteren. 

Wil je meer weten over de Prinsjesdagstukken voor ondernemers? Kijk dan op deze webpagina van MKB Nederland. 

Gerelateerde nieuwsberichten