Wat doet een arbeidsdeskundige?

  • leestijd: 2 minuten
  • 03 december 2018 aangemaakt
  • 11 april 2019 bijgewerkt

Een medewerker van u heeft zich ziek gemeld. Dan bent u voor de wet verplicht te onderzoeken hoe hij naar vermogen kan blijven werken. Een arbeidsdeskundige kan u hier goed bij helpen. Hij is specialist op het gebied van re-integratie en wil langdurige uitval altijd voorkomen.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Arbeidsdeskundige is specialist re-integratie

Na zijn ziekmelding gaat uw werknemer eerst naar de bedrijfsarts. Is de werknemer langer ziek, dan adviseert de bedrijfsarts vaak de inzet van een arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige weet veel over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om ervoor te zorgen dat de werknemer snel en verantwoord weer aan het werk kan. De arbeidsdeskundige denkt hierbij in mogelijkheden: wat kan de werknemer wel en hoe kan dat het best worden georganiseerd? Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
  • Moeten werk of werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
  • Wat moet u als werkgever doen als er sprake is van re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’)?

Daarnaast informeert de arbeidsdeskundige u over wetgeving en UWV, subsidies, kortingen en vergoedingen en over de mogelijkheden voor uw werknemer om zich om- of bij te scholen.

De voordelen van een arbeidsdeskundige

Als u niet uitzoekt hoe de werknemer naar vermogen kan blijven werken, dan kan dat consequenties hebben voor een eventuele beoordeling van UWV vanuit de WIA. Het (op tijd) inschakelen van een arbeidsdeskundige kan u veel geld besparen, want u voldoet aan de wet en de aanpak is altijd gericht op het voorkomen van langdurig verzuim.