Uit welke stappen bestaat het Preventief medisch onderzoek (PMO)?

  • leestijd: 2 minuten
  • 06 februari 2019 aangemaakt

Het Preventief medisch onderzoek (PMO) is een uitgebreide gezondheidscheck voor uw werknemers. Iedere werkgever is voor de Arbowet verplicht zijn werknemers een PMO aan te bieden. Dat is een investering, maar heeft ook zeker voordelen voor u als werkgever. U werkt actief aan een gezondere en vitalere organisatie en kunt daarmee verzuim voorkomen. Hier leest u uit welke stappen het PMO bestaat.

Uit welke stappen bestaat het Preventief medisch onderzoek (PMO)?

Stap 1: Communicatie en promotie

Hoe meer deelnemers aan het PMO, hoe beter. U kunt uw werknemers enthousiast maken door er goed over te communiceren. ArboNed helpt u hierbij, bijvoorbeeld met een leuke kick-off.

Stap 2: Online vragenlijst

Alle deelnemers vullen een gevalideerde online vragenlijst in, met vragen over de mentale en fysieke gezondheid. Zodra een werknemer de vragenlijst heeft ingevuld, krijgt hij bruikbare informatie toegestuurd op basis van zijn resultaten. Deze individuele terugkoppeling is privé.

Stap 3: Fysiek onderzoek

Uw vraag en de resultaten uit uw Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) bepalen welke fysieke onderzoeken er volgen. Daarnaast houden onze Vitaliteit- en Gezondheidheidsdeskundigen motiverende adviesgesprekken met uw werknemers. De focus ligt op wat de werknemer zelf kan ondernemen om zijn gezondheid te verbeteren.

Stap 4: Groepsrapportage

De individuele resultaten van uw werknemers zijn privé, maar als werkgever krijgt u (vanaf 15 deelnemers) een groepsrapportage. Deze laat de relevante trends zien die gelden voor uw bedrijf. Aan de hand hiervan doet u nieuwe inzichten op, op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid. In één oogopslag ziet u wat al heel goed gaat en wat aandachtspunten zijn waar u aan kunt werken.

Stap 5: Het vervolg

Gedragsverandering naar een gezonder en vitaler leven gaat niet bij iedereen van de ene op de andere dag. Het is dus belangrijk om een vervolg te geven aan het PMO, zodat u de bewustwording onder uw werknemers vergroot. Samen met u werkt ArboNed graag aan de vitaliteit van uw werknemers daarmee de duurzame inzetbaarheid verhogen.

Offerte PMO aanvragen 

PMO of PAGO?

In de Arbowet staat het volgende: "De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken." Soms leest u nog over een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek). Dit is echter niet hetzelfde als het PMO. Het PMO is een verbeterde versie van het PAGO. Hier wordt namelijk breder gekeken dan alleen een gezondheidsonderzoek. Bij het PMO gaat het ook om de acties om de gezondheid te beschermen of verbeteren en in een PMO is aandacht voor de geestelijke conditie en leefgewoonten van uw werknemers.