Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

We weten dat gezonde, fitte werknemers zich minder vaak ziek melden. Belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt waarin u uw medewerkers hard nodig heeft. En kostenbesparend, want één dag verzuim kost u al snel € 250. Als bedrijf kunt u uw werknemers een handje helpen door aandacht te hebben voor hun mentale en fysieke gezondheid. Lees hier hoe u werk maakt van een gezond en vitaal bedrijf.

Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

Aan de slag

U gaat binnen uw bedrijf aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers door:

  1. ervoor te zorgen dat het werk niet schadelijk is voor de gezondheid van uw werknemers;
  2. actief aandacht te besteden aan de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers;
  3. uw werknemers onder werktijd gezonde keuzes aan te bieden en ruimte te creëren voor ontspanning.

1. Het werk is niet schadelijk

Om te beginnen zijn de werkzaamheden niet schadelijk voor de gezondheid van uw werknemers. Om dit punt te kunnen afvinken, heeft u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak nodig.

De RI&E draait om risico’s opsporen en oplossen vóórdat zij leiden tot ongelukken, het vertrek van goede werknemers of ziekteverzuim. Het helpt uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende te besparen op de bedrijfskosten.

Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werknemers, de (thuis-)werkplekken zijn afgesteld door een ergonoom en samen met een arbeidshygiënist is bekeken hoe u omgaat met gevaarlijke stoffen.

Training Maak zelf uw RI&E

In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E.

Meer informatie en aanmelden

2. Aandacht voor mentale en fysieke gezondheid

Ten tweede besteedt u binnen het bedrijf aandacht aan de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. U bent wettelijk verplicht hen periodiek een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Uw werknemers vullen een online vragenlijst in en ondergaan daarnaast meestal een aantal fysieke onderzoeken. Het PMO sluit altijd aan bij de werkzaamheden van uw werknemers en bij de uitkomsten van de RI&E.

Doel van het PMO is werknemers bewust te maken van hoe ze gezond aan het werk kunnen blijven en gezond ouder kunnen worden, wat ze willen in hun werk en hoe ze een goede werk-privébalans kunnen creëren. Naar aanleiding van het PMO krijgen de deelnemers concrete tips.

Als werkgever krijgt u inzicht in de gezondheids- en arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Zo weet u waaraan u moet werken om uitval te voorkomen. Het is ook een manier om de betrokkenheid van uw mensen te vergroten en zo uw goede vakmensen te behouden. U toont als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Zo bevordert u de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf.

3. Gezonde keuzes

Bouw binnen uw bedrijf stimulansen in voor een gezonde leefstijl. Stimuleer beweging, moedig uw werknemers aan om de trap te nemen in plaats van de lift, stimuleer fietsen naar het werk, ontmoedig het roken, zorg dat werknemers het zittend werken voldoende afwisselen met bewegen, stimuleer het drinken van voldoende water door bijvoorbeeld op een centrale plek een waterkoeler te plaatsen en bied gezonde keuzes aan in het bedrijfsrestaurant.

Denk niet alleen aan de fysieke gezondheid, maar zet ook in op de mentale gezondheid. Bied bijvoorbeeld ruimte voor ontspanning, zoals een lunchwandeling. En probeer te achterhalen waar uw werknemers in hun werk energie van krijgen. Vaak krijgen mensen energie van iets wat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Dankzij deze energiebronnen kunnen werknemers beter met werkdruk en werkstress omgaan en behouden ze hun energie en werkplezier.

Mijn vitaliteitsexpert

Vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. Voor u als werkgever zijn werknemers met een gezonde leefstijl dus waardevol. Hoewel leefstijl een persoonlijke keuze is, kunt u uw werknemers wel bewust maken van (het effect van) hun leefstijl. Kunt u op dit gebied coaching en concreet advies gebruiken? Schakel dan laagdrempelig onze ervaren deskundige in: Mijn vitaliteitsexpert.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten