Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

We weten dat gezonde, fitte werknemers zich minder vaak ziek melden. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim u al snel € 250. Het loont om binnen uw bedrijf aandacht te hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Lees hier hoe u werkt aan vitaliteit op de werkvloer.

Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

Aan de slag

U gaat binnen uw bedrijf aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers door:

  1. Ervoor te zorgen dat de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers.
  2. Actief aandacht te besteden aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers.
  3. Medewerkers onder werktijd gezonde keuzes aan te bieden en ruimte te creëren voor ontspanning.

1. De werkzaamheden zijn niet schadelijk

Om te beginnen zijn de werkzaamheden niet schadelijk voor de gezondheid van uw werknemers. Om dit punt te kunnen afvinken, heeft u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak. De risico’s van het werk zijn in kaart gebracht en ook de maatregelen die u neemt om de risico’s op te lossen. Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werknemers, de werkplekken zijn afgesteld door een ergonoom en samen met een arbeidshygiënist is bekeken hoe u omgaat met gevaarlijke stoffen.

De RI&E draait om risico’s opsporen, herkennen en signaleren vóórdat zij leiden tot ongelukken, vertrek van goede werknemers of ziekteverzuim. Het is een onmisbaar instrument om uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende te besparen op de bedrijfskosten.

Maak zelf uw RI&EMaak zelf uw RI&E

In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E.

Meer informatie en aanmelden

2. Aandacht voor mentale en fysieke gezondheid

Ten tweede besteedt u binnen het bedrijf aandacht aan de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. U bent wettelijk verplicht uw medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Een goede manier om daarmee te starten is het Preventief medisch onderzoek (PMO). Uw werknemers vullen een online vragenlijst in en ondergaan een aantal fysieke onderzoeken. Het PMO sluit altijd aan bij de werkzaamheden van uw werknemers en bij de uitkomsten van de RI&E.

Doel van het PMO is werknemers bewust te maken van hoe ze gezond aan het werk kunnen blijven en gezond ouder kunnen worden, wat ze willen in hun werk en hoe ze een goede werk/privé-balans kunnen creëren. Naar aanleiding van het PMO krijgen de deelnemers hierover concrete tips.

Als werkgever krijgt u inzicht in de gezondheids- en arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Zo weet u waaraan u moet werken om uitval te voorkomen. Het is ook een manier om de betrokkenheid van uw mensen te vergroten en zo uw goede vakmensen te behouden. U toont als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Zo bevordert u de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf.

3. Gezonde keuzes

U kunt bij u op het bedrijf stimulansen inbouwen voor een gezonde leefstijl. Stimuleer beweging, moedig uw werknemers aan om de trap te nemen in plaats van de lift, stimuleer fietsen naar het werk, ontmoedig het roken, zorg dat werknemers afwisselend staand en zittend kunnen werken, stimuleer het drinken van voldoende water door bijvoorbeeld op een centrale plek een waterkoeler te plaatsen en biedt gezonde keuzes aan in het bedrijfsrestaurant.

Denk niet alleen aan de fysieke gezondheid, maar zet ook in op de mentale gezondheid. Geef bijvoorbeeld ruimte voor ontspanning, zoals tijd voor een lunchwandeling. En probeer te achterhalen waar uw werknemers in hun werk energie van krijgen. Vaak krijgen mensen energie van iets wat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Dankzij deze energiebronnen kunnen werknemers beter met de ervaren werkdruk en werkstress omgaan. Ze behouden hun energie en werkplezier.

leefstijlNegen praktische tips

Deze negen tips helpen u om het onderwerp gezonde leefstijl ook bij u in het bedrijf op de kaart te zetten.

Gerelateerde nieuwsberichten