Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

We weten dat gezonde, fitte werknemers zich minder vaak ziek melden. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim u al snel € 250. Het loont dus om binnen uw bedrijf aandacht te hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Lees hier hoe u werkt aan vitaliteit op de werkvloer.

Gezondheid bevorderen binnen uw bedrijf

Aan de slag

U gaat binnen uw bedrijf aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers door:

  1. Ervoor te zorgen dat de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid van uw werknemers.
  2. Actief aandacht te besteden aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers.
  3. Medewerkers onder werktijd gezonde keuzes aan te bieden en ruimte te creëren voor ontspanning.

1. De werkzaamheden zijn niet schadelijk

Om te beginnen zijn de werkzaamheden niet schadelijk voor de gezondheid van uw werknemers. Om dit punt te kunnen afvinken, heeft u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak nodig. De risico’s van het werk zijn in kaart gebracht en ook de maatregelen die u neemt om de risico’s op te lossen. Er zijn bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werknemers, de (thuis-)werkplekken zijn afgesteld door een ergonoom en samen met een arbeidshygiënist is bekeken hoe u omgaat met gevaarlijke stoffen.

De RI&E draait om risico’s opsporen, herkennen en signaleren vóórdat zij leiden tot ongelukken, vertrek van goede werknemers of ziekteverzuim. Het is een onmisbaar instrument om uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende te besparen op de bedrijfskosten.

Training Maak zelf uw RI&E

In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E.

Meer informatie en aanmelden

2. Aandacht voor mentale en fysieke gezondheid

Ten tweede besteedt u binnen het bedrijf aandacht aan de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. U bent wettelijk verplicht hen periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Een goede manier om daarmee te starten is het Preventief medisch onderzoek (PMO). Uw werknemers vullen een online vragenlijst in en ondergaan een aantal fysieke onderzoeken. Het PMO sluit altijd aan bij de werkzaamheden van uw werknemers en bij de uitkomsten van de RI&E.

Doel van het PMO is werknemers bewust te maken van hoe ze gezond aan het werk kunnen blijven en gezond ouder kunnen worden, wat ze willen in hun werk en hoe ze een goede werk/privé-balans kunnen creëren. Naar aanleiding van het PMO krijgen de deelnemers concrete tips.

Als werkgever krijgt u inzicht in de gezondheids- en arbeidsrisico’s binnen uw organisatie. Zo weet u waaraan u moet werken om uitval te voorkomen. Het is ook een manier om de betrokkenheid van uw mensen te vergroten en zo uw goede vakmensen te behouden. U toont als werkgever uw waardering voor uw werknemers en laat zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Zo bevordert u de gezondheid en vitaliteit binnen uw bedrijf.

Werkstress tijdens corona
Het coronavirus heeft veel veranderd aan de manier waarop we werken en leven. Het kan zijn dat u of uw werknemers hier last van hebben. Misschien wel bovenop stress die u of uw werknemers al ervaren. Het is belangrijk om dit te beseffen en hier op een juiste manier mee om te gaan. Hoe u dat doet, leest u in de praktische gids ‘Goed omgaan met werkstress, ook in tijden van corona’.

3. Gezonde keuzes

Bouw binnen uw bedrijf stimulansen in voor een gezonde leefstijl. Stimuleer beweging, moedig uw werknemers aan om de trap te nemen in plaats van de lift, stimuleer fietsen naar het werk, ontmoedig het roken, zorg dat werknemers afwisselend staand en zittend kunnen werken, stimuleer het drinken van voldoende water door bijvoorbeeld op een centrale plek een waterkoeler te plaatsen en bied gezonde keuzes aan in het bedrijfsrestaurant.

Denk niet alleen aan de fysieke gezondheid, maar zet ook in op de mentale gezondheid. Bied bijvoorbeeld ruimte voor ontspanning, zoals een lunchwandeling. En probeer te achterhalen waar uw werknemers in hun werk energie van krijgen. Vaak krijgen mensen energie van iets wat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten. Dankzij deze energiebronnen kunnen werknemers beter met werkdruk en werkstress omgaan en behouden ze hun energie en werkplezier.

leefstijlFitter met ArboNed

Via Fitter met ArboNed brengt u uw werknemers in beweging; zij verbeteren hun leefstijl bewust én met plezier.

Mijn vitaliteitsexpert

Vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek. Voor u als werkgever zijn werknemers met een gezonde leefstijl dus heel waardevol en kostenbesparend. Hoewel leefstijl een persoonlijke keuze is, kunt u uw werknemers wel degelijk bewust maken van (het effect van) hun leefstijl. Kunt u op dit gebied coaching en concreet advies gebruiken? Schakel dan laagdrempelig een ervaren deskundige in: Mijn vitaliteitsexpert.

Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten