Arbeidsdeskundige check

Met een arbeidsdeskundige check beoordeelt de arbeidsdeskundige of de re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut. En of er acties mogelijk zijn die het verzuim van uw zieke werknemer verkorten, of schadelast beperken. De arbeidsdeskundige zorgt, in overleg met de bedrijfsarts en eventueel de bedrijfsmaatschappelijk werker, voor de meest effectieve route naar duurzaam herstel.

De arbeidsdeskundige check heeft als doel aan de hand van de informatie uit het dossier te  beoordelen of duurzame terugkeer naar het arbeidsproces mogelijk is. En zo ja, welke mogelijkheden er zijn. En hoe kan de re-integratie worden versneld? Hiermee kan langdurig verzuim worden voorkomen. Deze check vindt - samen met de bedrijfsarts en eventueel andere relevante professionals – plaats in de 18e week van het verzuim

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen